Klart att det blir sänkt utbyggnadstakt av Eriksberg

(ERIKSBERG / BOSTÄDER / NYBYGGNATION / UA KOMMUN)
>>            
Uppsala kommun har fattat beslut om att anta projektdirektivet för att bygga ut Eriksberg. Beslutet innebär att man drar ner på byggtakten till endast ungefär 100 bostäder per år 2030 ska bara mellan 1000-1500 bostäder, av de planerade 2 400, byggas i stadsdelen. Utöver det ska bland annat förskolor, skolor och lokaler för annan verksamhet byggas.

I planprogrammet, som antogs av plan- och byggnadsnämnden i november 2017 talades om 2 400 lägenheter i Eriksberg och Ekebydalen till år 2030, nu ska utbyggnaden ske i en långsammare takt än vad som tidigare sagts. Fram till 2030 ska endast 1000-1500 lägenheter byggas. Detta för att övrig samhällsutbyggnad så som skolor och förskolor ska finnas på plats när inflyttning sker. Återstående lägenheter byggs senare.

– Det viktigt att hålla samman utvecklingen av Eriksberg så att området får behålla sin karaktär som urban, grön och naturnära. Vi har förändrat projektdirektivet efter invånarnas synpunkter genom bland annat en minskad utbyggnadstakt. Med en byggtakt om ungefär 100 nya bostäder per år kommer Eriksberg att utvecklas varsamt samtidigt som vi ändå kan öka närheten till service och välfärd, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet har fem mål, bland annat är det viktigt att Eriksbergs centrum byggs ut och förstärks och att området får en mångfald av boendeformer, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer.

– Eriksberg är attraktivt och många vill bo i området, Det är viktigt att det finns bostäder från olika tidsepoker och i olika prisklasser även i framtiden i Eriksberg, säger Erik Pelling.

Utbyggnadsområdet är begränsat och det är därför en viktig målsättning pröva och utveckla möjligheten att kommunala anläggningar, som skolor och idrottsanläggningar, kan användas av flera olika verksamheter under olika tid på dygnet.

Direktivet och talar bland annat om hur den fortsatta planeringen ska ske med olika deletapper, målen för arbetet och genomförandeförutsättningar.

_______________________________
Enligt uppgifter från Uppsala kommun
_______________________________

Fler nyheter

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin

BOENDE | Uppsalahem testar smarta droppmattor under kylskåp

SAMHÄLLE | Krafttag för mer jämställt och jämlikt Uppsala län

SENIOR | Äldreboendet Myrbergska gården satsar för att öka livskvaliteten

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad