Ny styrelseordförande för Uppsala Stadsmission

(UA STADSMISSION / DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET / NY STYRELSEORDFÖRANDE)
>>             
Idag tog Erik Eckerdal, direktor för Diakonistiftelsen Samariterhemmet, över rollen som styrelseordförande för Uppsala Stadsmission och ersätter därmed Thomas Sonesson, som i enlighet med Uppsala Stadsmissions stadgar, lämnar över ordförandeklubban efter tre år på posten.

(Artikeln fortsätter nedanför bilden)

Uppsala stadsmission startade ursprungligen som en avdelning av Samariterhemmet och drivs sedan ett antal år tillbaka som en egen ideell förening, men har haft en fortsatt nära relation till sin tidigare moderorganisation. Erik Eckerdal, sedan 20 augusti också verksam direktor för Diakonistiftelsen Samariterhemmet, är väl bekant med Stadsmissionens verksamhet och dess utmaningar.

– Det är ett ärofyllt och viktigt uppdrag jag axlar. Genom att jag nu, som direktor för Diakonistiftelsen Samariterhemmet, tillträder som styrelseordförande för Uppsala Stadsmission förtydligar vi Stadsmissionens organisation och relation till Samariterhemmet. Därigenom lägger vi en bra grund för Uppsala stadsmission att växa och mogna som organisation, och det ger oss samtidigt goda förutsättningar att fortsätta vårt arbete med att skapa ett gott samhälle för alla Uppsalas invånare, säger Erik Eckerdal.

– Vi hoppas att den här förändringen förstärker den långsiktighet i vårt arbete som vi hela tiden eftersträvar, och att den ger oss mer handlingskraft, i linje med det vi önskar också följer på den långsiktiga överenskommelse om samarbete, IOP, som nyligen tecknades med Uppsala kommun, säger Uppsala Stadsmissions direktor Margaretha Svenson Paras i en kommenterar till ordförandeskiftet.

________________________________________________________
Enligt uppgifter från Uppsala Stadsmission | redaktion@luthagsnytt.se
________________________________________________________

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga