Uppsala domkyrkas gosskör får Uppsala kommuns resestipendium för körer

(KULTUR / UA KOMMUN / UPPSALA DOMKYRKAS GOSSKÖR / STIPENDIER)
>>           
Uppsala kommun har beslutat att ge 2018 års resestipendium för körer om 50 000 kronor till Uppsala domkyrkas gosskör för ett kulturutbyte med Storbritannien.

Uppsala domkyrkas gosskör grundades 1920 av fredspristagaren och dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom. Kören har haft namnkunniga dirigenter genom åren och håller en mycket god kvalitet. Nuvarande dirigent är Margareta Raab. Nu har kören inbjudits att framträda i två katedraler under hösten 2018: Worcester och Westminster, i Storbritannien.

Kulturnämndens motivering:
”Uppsala kommuns resestipendium för körer 2018 om 50 000 kronor ges till kören Uppsala domkyrkas gosskör för en resa till Storbritannien dit kören inbjudits för att framträda i Worcester Cathedral samt i Westminster Cathedral. Körens unga medlemmar är betydelsefulla representanter för Uppsalas många körer.”

– Uppsala är en körernas stad och det känns bra att på detta sätt kunna bidra till utvecklingen och återväxten av körsångare i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), ordförande för kulturnämnden.

Kulturnämnden inrättade i mars 2014 ett resestipendium för körer verksamma i Uppsala kommun. Stipendiet är avsett att möjliggöra kulturutbyten med andra länder. Stipendiesumman uppgår till 50 000 kronor.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer