Uppsala kommun blev Årets främjare av sociala företagare

(UA KOMMUN / SOCIALT FÖRETAGANDE / PRIS)
>>            
Uppsala kommun har idag mottagit priset Årets främjare för sociala företagare vid Stora sociala företagardagen i Göteborg. Priset delas ut av Skoopi, en nationell intresseorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag.

– Vi är glada över utmärkelsen och att kommunens systematiska arbete för att främja socialt företagande blir uppmärksammat på detta sätt, säger Ulrik Wärnsberg (S), arbetsmarknadsnämndens ordförande.

I december 2016 antog kommunfullmäktige en riktlinje för stöd till sociala företag, en riktlinje som beskriver Uppsala kommuns förhållningssätt och resulterat i ett systematiskt arbetssätt i stödet till sociala företag. Det pågår även en utredning om att starta en mikrofond.

Stöd till sociala företag är en viktig verksamhet och angelägenhet i Uppsala kommun då insatserna är riktade till unga, utrikesfödda och personer med funktionsvariation. Det bidrar till inkludering och till att skapa integration genom arbete för och med nyanlända.

– Vi ser sociala företag som en naturlig samarbetspart när det gäller att på bästa sätt, utifrån var och ens behov, göra det möjligt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att hitta ett jobb och stå på egna ben, säger Lena Winterbom, direktör på arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Faktaruta:
Sociala företag arbetar för att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. De sociala företagen är arbetsintegrerande, har fokus på rehabilitering, arbete eller på social gemenskap och sysselsättning.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad