Crossroads tvingas läggas ned

(SOCIALT ARBETE / UPPSALA STADSMISSION / CROSSROADS)
>>              
Sedan 2014 har Uppsala Stadsmission drivit Crossroads, en öppen råd- och stödverksamhet för utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Uppsala kommun drar nu in sitt ekonomiska stöd för verksamheten, vilket innebär att vi blir tvungna att stänga i slutet av oktober.
 

– När Crossoroads stängs kommer inte dessa människor längre erbjudas någon hjälp eller stöd bort från tiggeri. Istället riskerar fattigdom och diskriminering för dessa människor att fortsätta leva vidare i generationer. Det är beklagligt att inte Uppsala kommun tar detta på allvar när andra kommuner som Stockholm, Göteborg och Eskilstuna ser betydelsen av denna verksamhet och fortsätter ge stöd till Stadsmissionen, säger Margaretha S Paras, direktor på Uppsala Stadsmission.

Från starten fram till i dag har verksamhetens mål varit att ge både akut hjälp som mat, dusch och ombyte samt att ge stöd i kontakter med myndigheter. De senaste två åren har myndighetsstöd, rådgivning, samhällsinformation om skyldigheter och rättigheter samt kontakt med sjukvård dominerat verksamhetens stödinsatser. Personal och volontärer har även stöttat gästerna med CV-skrivning och att hitta lediga jobb både i Sverige och hemma i Rumänien. 

– Att sluta stödja verksamheter som Crossroads är att dra bort det sista stolsbenet för utsatta män­niskor som faktiskt vill skapa en förändring i sina liv. Om inte myndigheter tillsammans med civilsamhället aktivt arbetar för ett innanförskap, ökar risken för svartarbete, tiggeri och i värsta fall kriminalitet och prostitution, säger Kristina Göranzon föreståndare på Crossroads.

På Crossroads har det varit viktigt att bemöta alla människor med respekt, att se varje enskild människas förmåga och möjligheter, samt att stärka var och ens självförtroende. Under 2017 har verksamheten haft 7 659 besök och minst 30 personer har sedan 2015 fått kontrakt på arbete och betalar skatt. När Crossroads läggs ned kommer även den uppbyggda kompetens och mångåriga erfarenhet som finns för dessa människors situation att försvinna.

__________________________
Avsändare Uppsala Stadsmission
__________________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …