Ekebydalens idrottsplaner rustas upp

(IDROTT / FOTBOLL / EKEBYDALENS GRÄSPLANER / UPPRUSTNING /  UPPSALA KOMMUN)
>>           
Uppsala kommun har beslutat att bygga ytterligare omklädningsrum med dusch och toalett i anslutning till Ekebydalens gräsplaner och konstgräsplan. Utbyggnaden kommer främst barn- och ungdomsidrotten till del, de saknar idag möjlighet att byta inför och efter träning och match. Parallellt med detta planeras också för ett byte av konstgräsmattan. Gräsplanerna används mest av Uppsala IF och IF VP. 

Under flera år har det funnits ett behov av ytterligare omklädningsrum med dusch och toalett i anslutning till Ekebydalens gräsplaner och konstgräsplan. Idag finns omklädningsrum i Ekebydalen, men de täcker inte det behov som finns.

– Vi har under lång tid tagit emot relevanta synpunkter på hur omklädningssituationen ser ut vid Ekebydalens planer, och på konstgräsplanen. Det är viktigt med funktionella anläggningar där barn och unga kan idrotta och nu kommer vi få det även här, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

För att snabbt åtgärda bristen på omklädningsrum, gör kommunen en tillfällig lösning i form av moduler. Bygglovsprocessen är igång och modulerna ska vara på plats under våren 2019. Det långsiktiga målet är att bygga nya, permanenta omklädningsrum, men eftersom detaljplaneläggningen av området pågår, måste det vänta.

– Det är bra att vi äntligen kan spika en temporär lösning på omklädningsrumsfrågan och att klubbarna är med på tåget. Den utformning och den placering vi processat fram känns både tillgänglig, trygg och funktionell, säger Erik Löhman, projektledare.

Parallellt med att modulerna kommer på plats, planeras också för ett byte av konstgräsmattan, som är sliten och bedöms inte hålla en säsong till. Kostnaden för konstgräsplanen beräknas till cirka två miljoner kronor.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord