Idag inleds årets trafikantvecka

(TRAFIK / EUROPEISKA TRAFIKVECKAN / UA KOMMUN)
>>          
16-22 september äger den Europeiska trafikantveckan rum. I Uppsala arrangeras ett omfattande program för både små och stora. Årets tema är ”Mobilitet på många sätt”. Fredag 21 september ordnas en fullspäckad trafiksäkerhetsdag på Stora torget.

Bland barn och småbarnsföräldrar är ”Buslätt att cykla rätt” populär och även i år erbjuder kommunen möjligheten för förskolebarn att lära sig trafikregler och att cykla på ett säkert sätt. Eventet är redan fullbokat och äger rum på Vaksalatorg på tisdag mellan 9.30-14.00.

Fredag 21 september ordnar Uppsala kommun en trafiksäkerhetsdag på Stora torget. Kommunen ska bland annat informera om de nya hastigheterna, varför vi har övergångsställen och varför vi ibland tar bort dem och vilka olika sätt det finns att fysiskt sänka farten på gatorna. Äldreförvaltningen informerar om hur man kan förebygga halkolyckor bland äldre och delar ut reflexer och broddar.

Representanter för kommunens trafiksäkerhetskampanj TrafiQ finns på plats på Stora torget och det finns även möjlighet att diskutera säker cykling. Även Älgskadeföreningen deltar. De tar hjälp av en viltsimulator för att ge en bild av vad som händer vid en kollision med ett stort djur.

Uppsala parkering AB finns på plats för att berätta om parkering och om sin parkeringsapp.

Uppsala kommuns energi- och klimatrådgivare kommer under trafiksäkerhetsdagen att berätta om hållbart resande och ordnar en quiztävling. Dessutom ska rådgivarna vid några tillfällen under trafikantveckan åka med UL-pendeln och dela ut information om sin verksamhet och om UL.

Torsdag 20 september sker diplomering av cykelvänliga arbetsplatser på Ekonomikum. Idag finns drygt 80 diplomerade cykelvänliga arbetsplatser i Uppsala.

Under veckan delas reflexer också ut till de som går eller cyklar till skolan.

Uppsala kommun deltar varje år i Europeiska trafikantveckan. Det är en upplysningskampanj som årligen äger rum 16–22 september runt om i Europa. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Kampanjen ska också uppmuntra att de europeiska städerna på olika sätt underlättar för invånarna att använda dessa alternativ.
Mer information finner du här.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer