Uppsala vinner guld för varumärksesfilmer

(MEDIA / FILM / TÄVLING / VARUMÄRKESFILMER)
>>            
Fyra varumärkesfilmer om Uppsala har vunnit guld i Swedish Media Festival. Det är samverkansgruppen för platsvarumärket Uppsala som har beställt filmerna och Uppsalabyrån Pophunters som har producerat dem. Filmerna har vunnit guld i kategorin Turism.

– Uppsala har väldigt mycket att erbjuda. Därför beslutade vi redan 2016 att börja arbetet med en ny varumärkesplattform. Jag blir glad och stolt över detta pris och ser det som ett bevis för att vi är på rätt väg, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Filmerna är den del i arbetet med att stärka Uppsalas attraktionskraft. De berättar vad Uppsala har att erbjuda för den som vill besöka, flytta till, eller etablera sitt företag i regionen. I motiveringen till guldet står bland annat att filmerna gav en bra känsla av hur man vill att Uppsala kommun ska upplevas och den bredd som kommunen har att erbjuda. 

– Vi är glada och stolta över att få detta pris. Genom aktivt samarbete med många olika aktörer har vi arbetat för att lyfta platsen Uppsala. Vi har valt att fokusera på närhet, inspiration och kompetens för att visa de möjligheter Uppsala kan erbjuda i alla dimensioner, säger Kristian Florell, enhetschef i Uppsala kommun som lett arbetet.

2016 lanserades Uppsalas nya platsvarumärke. I samband med det producerades förutom filmer också bilder och case utifrån det nya platsvarumärket. Materialet, som är samlat på meruppsala.se, är fritt fram att använda för den som vill marknadsföra platsen Uppsala. Uppbyggnaden av meruppsala.se har tillkommit på uppdrag av cirka 100 företag, organisationer och föreningar som medverkande i framtagandet av varumärkesplattformen.

Uppsala satsar på att växa med 150 000 invånare och 70 000 nya jobb till år 2050. Därför beslutade kommunstyrelsen i april 2016 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att implementera en varumärkesplattform och sätta samman en bred samverkansgrupp med olika aktörer för att utveckla platsvarumärket Uppsala. Kommunen har lett arbetet och många aktörer har varit delaktiga, bland andra Destination Uppsala, Region Uppsala, Länsstyrelsen, Handelskammaren, fastighetsbolag, universiteten, handeln, besöksnäringen, kulturinstitutioner och media. Platsvarumärket används av alla som vill vara med att stärka platsens attraktionskraft.

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer