Ua kulturskola går vidare med El Sistema till Gottsunda

(KULTUR / PEDAGOGIK / EL SISTEMA / UA SYD / GOTTSUNDA)
>>              
Nu startar El Sistemaverksamheten i förskoleklass på Treklangens skola i Gottsunda. Sedan tidigare finns El Sistema i kulturskolans regi i Stenhagenskolorna från förskoleklass till årskurs 2. I och med beslutet om utökning fortsätter verksamheten hädan efter även i årskurs 3. En orkesterverksamhet byggs genom detta upp på skolorna.

El Sistema är ett socialt musikprojekt som bygger på gruppspel, kör, orkesterverksamhet och regelbundna familjeträffar. Projektet finns sedan några år i många länder och i flera svenska städer.
– Under tre fantastiska år har skolklasser i Stenhagen fått lära sig spela ett instrument, bilda orkester och hålla konserter för sina föräldrar tillsammans med professionella musiker. Nu bygger vi ut verksamheten så att barnen i Gottsunda får samma möjlighet. Det är svårt att tänka sig bättre satsningar för att långsiktigt stärka kulturlivet och den sociala sammanhållningen i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande. 

I Uppsala finns El Sistema inom Uppsala kulturskola sedan 2015 på östra och västra Stenhagenskolorna. Eleverna sjunger, spelar fiol, cello och trombon i grupp och alla bildar en orkester tillsammans. Nu börjar också ett 40-tal barn i förskoleklass i Treklangens skola i El Sistema. Målet framöver är en stor El Sistemaorkester, med barn från Stenhagen och Gottsunda. Från hösten 2018 deltar totalt över 300 barn i Uppsala kulturskolas El Sistemaverksamhet. 

– Nu startar Uppsala kulturskola El Sistemaverksamhet också i Gottsunda, vilket känns fantastiskt roligt. Vi ser fram emot att Uppsala kulturskola fortsätter att utvecklas lika starkt och med brett utbud de närmaste åren, säger Bo Frick, kulturskolechef, Uppsala kulturskola.

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck