Miljöpartiet går till val på hållbart transportsystem i Uppsala

(POLITIK / VAL 2018 / MILJÖ / KOMMUNIKATIONER / MP)
>>               
Miljöpartiet går till val på hållbart transportsystem i Uppsala. 
En av de svåraste delarna för att uppnå ett fossilfritt samhälle är att ställa om transportsektorn. Miljöpartiet har nu presenterat ett tiopunktsprogram för ett hållbart transportsystem i Uppsala.

Bland punkterna finns strategi för att förbättra Uppsala som cykelkommun, fortsatt utbyggnad av laddstolpar, att driva kollektivtrafiken på 100 procent förnybara drivmedel, men också flera punkter som kräver gemensamma beslut i riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
– Bland annat driver Miljöpartiet på alla nivåer att kapaciteten på Dalabanan ska stärkas, så att vi kan etablera stationslägen i Librobäck, Vänge, Järlåsa och Vittinge, säger Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP).

På längre sikt vill Miljöpartiet också se ny järnväg Uppsala – Enköping, med station i Örsundsbro. Partiet går också till val på att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg och att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.
 
– Idag har SJ krav att leverera vinst till statskassan. Men det är orimligt att resenärerna på det sättet betalar en extra skatt. Låt istället vinsten stanna i SJ så att tågtrafiken kan förbättras, säger Niclas Malmberg.

__________________________
Avsändare: Miljöpartiet de gröna
__________________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …