Mer kultur för barn i hela Uppsala kommun

(KULTUR / UA KOMMUN / NATURSKOLAN)
>>              
Under hösten erbjuds Uppsalas förskolor och skolor som vanligt ett brett utbud av professionell kultur. Kommunen satsar också extra på ett förstärkt arrangörsstöd, skolbio, kultur till landsbygdsförskolor samt buss för landsbygdsenheter och naturskoleverksamhet.

Genom ett arrangörsstöd erbjuds förskolor och skolor subventionerad scenkonst. Ansökningarna om stöd är många, och för att täcka upp för höstens behov förstärks nu stödet. Även kulturförvaltningens nysatsning på skolbio fortsätter under hösten med ett stort antal filmer och visningar.Landsbygdens förskolor erbjöds under vårterminen turnerande kulturprogram inom dans, konst, musik och teater. I november får de cirka 1 000 barnen istället möjlighet att åka med bussar till Uppsala Konsert & Kongress för en stor musikföreställning med Teater Fenix och Uppsala Kammarorkester. Förskolor och skolor på landsbygden har generellt svårt att ta sig till stadens kulturutbud. Till hösten kan kulturförvaltningen bistå dem med transport utöver ordinarie busslinjer till kulturprogrammen. Skolor i hela kommunen kan även få hjälp med busstransporter till Naturskolan i Hammarskog.

– Naturskolans verksamhet har begränsats av de bussavgångar som finns till och från Hammarskog, men nu har vi möjlighet att ta emot fler skolklasser för utedagar vid vattnet, i skogen och vid vintertid även på isen, säger Per Hedberg, verksamhetsledare på Naturskolan.

Satsningarna på barnkultur finansieras genom medel avsatta för en kulturgaranti i Uppsala. Det påbörjade arbetet har visat att grundläggande strukturer som busstransporter, lokaler och digitala bokningslösningar måste komma på plats innan en kulturgaranti kan införas.

I budgeten för 2018 avsattes 1 450 000 kr för arbetet med en kulturgaranti. Modellen för kulturgarantin kommer att vara på plats 2019 och därför omfördelas pengarna till nya satsningar höstterminen 2018.

– Kulturnämndens målsättning är att alla barn och unga ska få ta del av minst en professionell kulturaktivitet per läsår. Genom dessa satsningar på arrangörsstöd, skolbio, kultur till landsbygdsförskolor, kulturbussar och naturskola får många fler barn och unga möjlighet att ta del av utbudet som ett steg på vägen mot en kulturgaranti, säger kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S).

En kulturgaranti ska erbjuda barn och unga möjligheten att uppleva kultur på likvärdiga villkor, oavsett var man bor i kommunen. Formerna för Uppsala kommuns kommande kulturgaranti arbetas fram under hösten.

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord