Allt fler Uppsalabor har en aktiv fritid visar undersökning

(SPORT & FRITID / UPPSALA KOMMUN / UNDERSÖKNING / STATISTIK)
>>            
Allt från bio, bollsporter till att träna på gym och fiska lockar allt fler Uppsalabor i alla åldersgrupper. Det framgår av den fritidsvaneundersökning som Uppsala kommun genomförde i juni. Undersökningen omfattade Uppsalabor mellan 12-90 år och kan utgöra ett underlag inför kommunens beslut om investeringar i fritidsanläggningar.

2 200 Uppsalabor i åldrarna 12 -90 år ingick i undersökningen som genomfördes med hjälp av en enkät antingen i posten eller via webben. Undersökningen ger ett bra underlag att utgå ifrån när beslut ska fattas om satsningar, så att kommunen gör investeringar som Uppsalaborna vill ha och behöver.

Undersökningen visar att fler utövar någon form av fritidsaktivitet oftare sedan en liknande undersökning genomfördes 2015. Det gäller i alla åldrar, inte minst bland de allra äldsta¨, där närmare hälften av de svarande tränat på gym åtminstone någon gång under det senaste året.

– Det är glädjande att så många Uppsalabor, oavsett kön och ålder är så positiva och har en så rik fritid, vilket betyder mycket för både den fysiska och den psykiska hälsan. Undersökningen är ett gediget underlag för att fortsätta satsa på Uppsalabornas aktiva fritid i hela kommunen, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Fitness och att träna på gym har störst andel utövare bland idrottsaktiviteter och har ökat markant i alla åldersgrupper sedan 2015. 40 % i åldern 19-24 år tränar på gym en gång i veckan eller mer. I de äldsta grupperna, 50-65 år, respektive 66-90 har antalet som anger att de utöver någon form av fitness ökat från 43 till 58 procent bland 50-65-åringarna och från 33 till 49 procent bland de över 66 år.

Av de tolv aktiviteter som ökat med tio procentenheter eller mer sedan 2015 är tio uteaktiviteter. Det det kan till stor del bero på vädret. 2017/18 var en snörik vinter och våren/sommaren 2018 varm och torr, båda förutsättningar som inbjuder till utomhusaktivitet.

– Vi gläder oss åt att fler också bland de äldre är ute och rör på sig. Det är bra både för personen själv och för samhället i stort att vara fysiskt aktiv, eftersom det oftast leder till bättre hälsa, säger Josefine Åhrman, avdelningschef idrott och fritid.

Intresset för bollsport har ökat mest och i alla åldersgrupper sedan undersökningen 2015. Framförallt har intresset för fotboll ökat, vilket kan bero på att Sirius gick upp i Allsvenskan inför säsongen 2018 och att Sverige deltog i det fotbolls-VM som pågick samtidigt som undersökningen genomfördes.

Fiske och skytte ökar, och får en allt högre andel kvinnliga utövare, mot att tidigare varit helt dominerat av män. Ridsporten ökar även den, men är svår att mäta då många som bor i Uppsala utövar ridning i andra kommuner. Bland dans, musik och teater är det bara intresset för spela ett instrument som har ökat sedan förra mätningen, ökningen är riktigt stor i grupperna över 50 år.

Att vara föreningsaktiv ligger i stort sett kvar på samma nivåer som 2015, och det är framförallt idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar som man engagerar sig i.

Andra fritidsaktiviteter som de allra flesta -i vissa fall över 90 procent – utövat åtminstone någon gång det senaste året är bland annat promenader, biobesök, restaurangbesök, sociala medier och att läsa böcker.

De svarande har även haft möjlighet att ange vad de önskar att kommunen ska satsa på framöver, och där anges till exempel fler badplatser, skidspår och ridanläggningar.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

HUSHÅLL —
Potatis har stigit mest i pris på midsommarbordet

KROPP & HÄLSA —
Mindre salt i bröd och charkprodukter

EPILEPSI —
Fler patienter ska erbjudas epilepsikirurgi på Akademiska

SAMHÄLLE —
Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

UPPSALA SYD —
Naturnära förskola byggs i Sävja

SAMHÄLLE —
Nytt stöd ska minska risken för återfall i brott bland ungdomar