Välkommen till en temakväll om klimat och hälsa

(SJUKVÅRD / KLIMATFÖRÄNDRINGAR / BEREDSKAP / REGION UPPSALA / MILJÖPARTIET I UA)
Datum och tid: Måndag 27 augusti kl. 18.00
Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32
>>           
Hur anpassar vi sjukvården för framtida sjukdomar och ändrade förutsättningar till följd av klimatförändringar och extremväder? Välkommen på temakväll med samtal och frågestund med läkare och politiker i Uppsala län.

Vi har haft den varmaste sommaren som uppmätts, med extremväder som gett värmerekord, torka och översvämningar. Redan nu har vi märkt att detta påverkar sjukvården. Vi ser ett ökat antal patienter på akutmottagningar, vi ser ökat antal inläggningar på sjukhusen, vi ser problem att hålla sjukvårdsmaterial sterila när ventilationssystem blir överbelastade och att temperaturen blir för hög i läkemedelsförråd.

Sjukvården och klimatet är valrörelsens två viktigaste frågor. Nu kopplar vi ihop dem och diskuterar utmaningar och möjligheter med experter och politiker. Vad kan vi förvänta oss? Hur förbereder vi oss? Vilka politiska beslut och åtgärder måste vidtas för att kunna hantera problemen och ta hand om människor som behöver vård i framtiden? 

Föredrag och samtal tar upp följande frågor:

  • Hur påverkar extremväder sjukdomspanorama och villkoren för hälso- och sjukvården?
  • Vilka sjukdomar kan vi vänta oss att se mer av?
  • Vilka nya sjukdomar kan vi vänta oss att se i Sverige?
  • Vilka grupper inom befolkningen är mest sårbara?
  • Hur organiserar och strukturerar vi sjukvården för att möta dessa påfrestningar?

Inbjudna gäster
Robert Kristiansson, chefläkare, Nära vård och hälsa, Region Uppsala
Gustaf Ullenhag, Läkare för Miljön, överläkare, Akademiska sjukhuset

Samtalsledare
Fredrik Leijerstam, vice ordförande i regionfullmäktige
Malena Ranch, regionråd, Region Uppsala

__________________________
Avsändare Miljöpartiet i Uppsala
__________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck