Uppsala får ett nytt, modernt biopalats

(KULTUR / BIOGRAF / FILM / UPPSALA KOMMUN)
>>           

Uppsala kommun har godkänt fen ny detaljplan som gör att ett nytt, modernt biopalats med 13 salonger kan byggas i hörnet Dragarbrunnsgatan-Klostergatan. Nu väntar beslut i Kommunfullmäktige. Byggstart är planerad till 2019 och invigning till 2021.

I december 2016 antogs Uppsalas innerstadsstrategi – Stadsliv i mänsklig skala, ett styrdokument för utvecklingen av Uppsalas centrala delar. Där betonas att det är viktigt att skapa förutsättningar

för ett levande stadsliv, med hjälp av attraktiva offentliga rum och levande bottenvåningar.

– Med den här planen som gör det möjligt att bygga en ny bio med flera moderna biosalonger i city kan vi se till att Uppsalaborna även framöver kan njuta av bioupplevelser i en levande innerstad, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Biografen kan bidra till ökat stadsliv på Klostergatan och Dragarbrunnsgatan och läget ger goda

förutsättningar för restauranger i entréplanet, och biografbesöken skulle även kunna bidra till fler gäster på de restauranger som redan finns i området.

Syftet med planen är att markägaren tillsammans med SF ska kunna uppföra en byggnad med flera toppmoderna biosalonger och möjlighet till restauranger i bottenplan. För att det ska vara möjligt, behöver byggnaden vara högre, 28 meter mot dagens tillåtna 22,5 meter, än vad den tidigare detaljplanen tillåtit.

Det parkeringsgarage som finns under mark kan vara kvar.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck