Vallöfte (S): 100 lärarassistenter i Uppsalas grundskolor

(POLITIK / VAL-2018 / AVSÄNDARE SOCIALDEMOKRATERNA I UA)
>>          
Socialdemokraterna i Uppsala presenterade idag vallöften inom skolområdet. Erik Pelling och Caroline Hoffstedt vill kraftigt bygga ut satsningen på lärarassistenter och skapa bättre studiero genom genom mobilförbud och ordningskontrakt i Uppsalas skolor.

Under en pressträff idag presenterade Erik Pelling och Caroline Hoffstedt vallöften inom skolområdet. Socialdemokraterna i Uppsala går till val på att kraftigt bygga ut satsningen på lärarassistenter och att 100 lärarassistenter ska jobba i Uppsalas grundskolor innan nästa mandatperiod är slut.

I utvärderingen av de 12 lärarassistenter som anställts på 6 pilotskolor i år skriver lärare bland annat ”Jag hade inga förväntningar innan och nu förstår jag inte hur vi någonsin klarat oss utan dem.” och ”Otroligt bra avlastning. Stor skillnad på arbetsbördan.”. Hela 98 procent av lärarna i utvärderingen svarar ja eller delvis på frågan om lärarassistenterna underlättat deras arbete. 

– Att ge alla Uppsalas elever den bästa möjliga utbildningen är ett av våra viktigaste uppdrag. Med lärarassistenter som avlastar kan lärarna fokusera mer på eleverna och undervisningen istället för en massa kringsysslor. Därför går vi till val på att kraftigt bygga ut vår satsning så att alla Uppsalas grundskolor kan anställa lärarassistenter. För oss är det viktigare än nya skattesänkningar, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

För att skapa mer ordning och reda i Uppsalas klassrum vill Socialdemokraterna införa mobilförbud under lektionstid och upprätta ordningskontrakt som ska skrivas under av elever, föräldrar och skolan.

– Uppsalas skolor ska präglas av kunskap, trygghet och studiero. Med mobiltelefoner och otydliga ordningsregler blir det lätt fokus på annat än undervisningen. Med mobilförbud tar vi bort ett hinder för många elevers inlärning och med ordningskontrakt höjer vi respekten för skolans regler, säger Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd.

FÖRSLAGEN I KORTHET:
100 lärarassistenter i Uppsalas grundskolor
Lärarassistenter avlastar lärares arbete genom att utföra administrativa sysslor, kopiera, vakta vid omprov, lägga datorer på laddning och vara en extra behjälplig resurs när det behövs. På så vi kan lärarna fokusera mer på undervisningen och eleverna.

Ordningskontrakt på varje skola
Regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för en skolas regler men för att de ska respekteras och efterföljas i högre grad vill vi att de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare.

Mobilförbud i Uppsalas klassrum
Utan ordning och reda i klassrummet blir det lätt fokus på annat än undervisningen. Vi vill ta bort hinder för kunskapsinlärning. Forskning visar att mobilförbud ökar kunskapsresultaten i skolan, särskilt för lågpresterande elever. Vi vill därför ha mobilförbud under lektionstid i grundskolan.

_________________________________
Avsändare Socialdemokraterna i Uppsala
_________________________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin