Uppsala förbereder sig inför ett tryggt och säkert val

 POLITIK / VAL 2018 / DEMOKRATI OCH SÄKERHET 
>>           
På valdagen arbetar drygt 1 000 röstmottagare i 161 vallokaler på Uppsala kommun för att säkerställa att valdagen den 9 september ska bli ett tryggt och rättvist val för medborgarna.

Alla Uppsalabor med rösträtt ska ges reell möjlighet att rösta. Alla Uppsalas invånare ska känna trygghet i att valen gått rätt och tryggt till, utan illegitima påverkanskampanjer. 
Uppsala kommun arbetar just nu för att möjliggöra för alla 171 000 röstberättigade Uppsalabor att rösta vid årets val. Det innebär till exempel att drygt 1 000 röstmottagare kommer att arbeta med valet i 161 vallokaler, på 26 stycken förtidsröstningslokaler och på 37 vård- och omsorgsboenden samt häktet. Kommunen erbjuder också stöd till väljare med olika former av funktionsnedsättningar. 
Sedan en tid har det gjorts stora satsningar för att öka valdeltagandet, både geografiskt och bland grupper som tidigare inte har röstat. 

– Från slutet av juli har 24 demokratiambassadörer arbetat med att engagera och motivera till valdeltagande, genom att berätta varför det är viktigt att rösta – och hur man gör. Demokratiambassadörerna har kompetens inom 13 olika språk, kunskap om funktionsvariationer och tidigare erfarenhet av demokratiarbete vilket är viktiga aspekter för att främja ett ökat valdeltagande, säger Gro Hansen, projektansvarig för ”Rätt att rösta”.

En lika viktig del i valet är säkerheten. Valet ska genomföras på ett tryggt, korrekt och säkert sätt.

– Vi arbetar med att valet ska genomföras utan störningar och att icke legitima påverkanskampanjer får så lite inflytande som möjligt. Det innebär till exempel att vi har en beredskap för att snabbt kunna hantera eventuell desinformation om valets genomförande i kommunen, säger Anders Fridborg, säkerhetschef vid Uppsala kommun.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”