(MP): Kulturpolitiken stärks ytterligare

(POLITIK / MILJÖPARTIET / MP / KULTUR)           
>>               
Med Miljöpartiet i regering har Sverige fått den starkaste kulturbudgeten någonsin, utifrån ambitionen att göra mer kultur tillgänglig för fler, oavsett var i landet en bor, ekonomiska förutsättningar eller funktionsvariationer.

 – Nu stärker vi kulturpolitiken ytterligare, samtidigt som vi värnar kulturens självständighet och den konstnärliga friheten, säger Niclas Malmberg, kulturpolitisk talesperson för Miljöpartiet. 
Miljöpartiets reformförslag syftar till att dels ge människor förutsättningar att utveckla sin egen kreativa och skapande kraft, dels göra kultur tillgänglig i hela landet, samt att konstnärer och kulturskapare har råd att bli föräldrar och klara ekonomin vid sjukdom.
Du ska kunna gå på konsert, utställning eller lära dig dansa på kulturskolan oavsett var du bor. Museer, bibliotek, konserthus, utställningshallar och andra institutioner för kulturupplevelser, bildning, möten och samtal ska vara öppna och tillgängliga – fysiskt och digitalt, säger Niclas Malmberg.


De fem prioriterade frågorna för Miljöpartiet nästa mandatperiod är:

1. Öka möjligheterna för människor i alla åldrar att ta del av konst och kultur. Det ekonomiska stödet till föreningsliv och studieförbund ska öka. För att klara det måste statens insats i den så kallade kultursamverkansmodellen utökas.
2. Stärka den ekonomiska tryggheten för konstnärer och kulturskapare. Stipendier och ersättningar ska vara pensionsgrundande och berättiga till socialförsäkringar.
3. Ge estetiska kunskaper större plats i utbildningen, från förskola till folkbildning. Alla barn och unga ska kunna få plats i en kulturskola och estetiska ämnen ska återinföras på samtliga nationella gymnasieprogram.
4. Ytterligare förstärka förutsättningarna för oberoende, granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet.
5. Värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar, som exempelvis spelkultur.

___________________
Avsändare Miljöpartiet
___________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer