Vill du bo i Seminarieparken?

(NYBYGGNATION / EXPLOATERING / SEMINARIEPARKEN)
>>          

Vill du bo i det nya kvarteret som planeras vid Seminariet i nordöstra Luthagen? Det är frågan som bostadsutvecklingsföretaget Bonava ställer på sin hemsida. Man frågar retoriskt  ”Vill du bo i en av Uppsalas finaste stadsdelar nära vacker parkmiljö med gamla anor?”. Samtidigt pågår oförtrutet kampen för att bevara Seminarieparken i dess ursprungliga skepnad. I spetsen för denna kamp går sedan 2011 Seminarieparkens vänner som redan 2012 kunde lämna över 6 350 namnunderskrifter emot ytterligare exploatering av området. Den senaste tiden har saken (till synes) tigit stilla … Men under ytan, kan vi alltså konstatera, puttrar det alltjämt av byggplaner. En sak är säker: Än är inte sista ordet sagt rörande den historiskt – och ur miljöhänseende – så värdefulla Seminarieparken. Uppsalamagasinet Luthagsnytt bevakar naturligtvis utvecklingen i ärendet med stort intresse.

_____________________
redaktion@luthagsnytt.se
_____________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer