Ge dina synpunkter på framtidens konst- och kulturliv

(KULTUR / UPPSALA KOMMUN / SYNPUNKTER)
>>           
Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till kulturpolitiskt program 
som ska bidra till att kultur får en starkare roll i samhället. Förslaget skickas på remiss till föreningar och andra aktörer inom kulturområdet. Alla som vill får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget på kommunens webbplats, uppsala.se.

Kulturnämnden i Uppsala kommun har antagit ett förslag till det kulturpolitiska programmet. Nu vill Uppsala kommun gärna ha synpunkter från allmänheten på förslaget innan det kan antas av kommunfullmäktige.

– Uppsala har under de senaste åren satsat stort på kommuninvånarnas möjligheter att utöva och uppleva kultur, på att utveckla kulturlivet och på att stärka kulturens roll i samhällsplaneringen. Det kulturpolitiska programmet beskriver en färdriktning framåt mot Uppsala som en av Europas attraktiva kulturstäder och kommuner med internationell lyskraft. Jag ser fram emot att ta del av allas synpunkter på förslaget för att se hur det kan utvecklas, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Uppsala ska ha ett konst- och kulturliv där alla kan delta. Ett starkt, fritt och självständigt konst- och kulturliv som präglas av mångfald och kvalitet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

Det kulturpolitiska programmet sätter ramar för och anger hur kultur kan stärkas och utvecklas i kommunen. Programmet ska bidra till att kultur får en starkare roll i samhället. Det är viktigt att ett politiskt program är hållbart över tid för att få genomslag.

– Ett kulturpolitiskt program ska vara ett stöd för det dagliga arbetet med kulturfrågor i Uppsala de närmaste tio åren. Jag tror och hoppas att det här förslaget har de kvaliteterna, säger Eva Edwardsson (L), andra vice ordförande i kulturnämnden.

Det är möjligt att läsa förslaget och lämna synpunkter på kommunens webbplats fram till den 14 september 2018. Efter det skickas ett omarbetat förslag till kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut.

Förslaget till program utgår från de statliga kulturpolitiska målen. Det följer en modell som delar upp kulturpolitiken i tre olika perspektiv: kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering. Modellen används även i den regionala kulturplanen som styr fördelningen av statliga medel till regionen.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg