Ny pendlarparkering och återvinningsstation i Knutby

(UPPSALA KOMMUN / KNUTBY / LANDSBYGD / PENDLING / ÅTERVINNING)
>>            
Uppsala kommun börjar arbetet med att bygga en pendlarparkering och återvinningsstation i Knutby. Parkeringen ska bli en plats för samåkning och byte till kollektivtrafik. Samtidigt startar arbetet med att skapa en återvinningsstation på samma plats som ägs av kommunen. Byggena är ett led i att uppfylla kommunens landsbygdsprogram. Pendlarparkeringen ska vara klar i höst.

Pendlarparkeringen ska bidra till att göra det enklare för de boende att pendla längs länsväg 282 och att ta sig till och från centrala Uppsala. Samtidigt med bygget av pendlarparkeringen startar kommunen i samarbete med Förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI, processen för att skapa en återvinningsstation för hushållens papper och förpackningar i Knutby. Stationen ska ligga på samma plats som pendlarparkeringen.

– Det ska vara lätt och smidigt att återvinna avfall och därför väljer vi att placera återvinningen i direktanslutning till pendlarparkeringen. Nu har vi äntligen gjort det möjligt för Knutbyborna att enkelt kunna källsortera förpackningar och tidningar, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

Placeringen av pendlarparkeringarna och hur de är utformade och utrustade är viktigt för utvecklingen av miljövänliga resor.

– Bilen behövs på landsbygden och med pendlarparkeringar kan vi göra vardagen enklare för Uppsalas landsbygdsbor. Med fler pendlarparkeringar gör vi det smidigare att åka en del av sin resa med bil och en del med kollektivtrafik och kan på så sätt minska trängseln på infartsvägarna till Uppsala. Just pendlarparkeringar är ett vanligt önskemål från medborgare i arbetet med att göra Uppsala till Sveriges bästa landsbygdskommun, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygden.

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
__________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg