Gör en insats för våra fåglar

(DJUR & NATUR / FÅGLAR / FÅGELHOLK)         
>>           

Lars ”Lasse” Fröjdlund brinner för våra bevingade vänner . Han har under en femårsperiod satt upp närmare 350 Göktyteholkar runt Uppsala av vilka cirka 30 stycken har kommit upp nyligen i fårhagarna i Stabby. Hans nästa projektsamarbete är ett samarbete med Bondkyrko Hembygdsförening och går ut på att sätta upp ett trettiotal holkar runt husen vid Stabby prästgård. Dessa kommer att vara anpassade för Talgoxe, Blåmes, Nötväcka, Svartvit flugsnappare, Grå flugsnappare, Rödstjärt, Stare, Tornseglare, Göktyta och Koltrast.  

I ett mail till Luthagsnytt.SE skriver Lasse Fröjdlund om sin förhoppning om att fler ska inspireras till att snickra ihop och sätta upp fågelholkar (ritningar finner du längst ner i artikeln). Han förklarar att det är många arter som behöver hjälp med bostäder när gamla träd med hål försvinner till följd av röjning, byggnationer etc. Som exempel på särskilt utsatta arter, fåglar som har det speciellt besvärligt nu, nämner Lasse Fröjdlund Göktytan och Tornseglaren (ibland kallad Tornsvala) vilka båda vill ha en lite speciell holk.

… Eller, varför inte en holk till den vackra Göktytan enligt följande:

// SLUT
______________________
Redaktion@luthagsnytt.se
______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck