Kommunen firar personer med funktionsnedsättning efter 25 år i daglig verksamhet

(FUNKTIONSVARIATION / FIRANDE / UPPSALA KOMMUN)        
>>
Personer med funktionsnedsättning som deltagit i daglig verksamhet i 25 år ska uppvaktas och firas på liknande sätt som anställda efter 25 år i Uppsala kommuns tjänst. Hur firandet ska gå till ska de själva få bestämma via sitt brukarråd. 

Daglig verksamhet är ett jobb och en sysselsättning för personer som har någon form av funktionsnedsättning. Många inom daglig verksamhet bidrar till kommunens verksamhet på olika sätt och efter egen förmåga. Med hjälp av verksamheten drivs till exempel caféer, butiker, fastighetsskötsel och hunddagis. Deltagare i daglig verksamhet klipper gräs, vårdar naturområden, distribuerar fruktkorgar till arbetsplatser, spelar teater och mycket mer. Variationerna och förmågorna hos deltagarna är stora och även de som har daglig verksamhet som innebär stimulans och upplevelse förtjänar kommunens uppskattning. 

I verksamheten finns drygt 200 personer som är 47 år eller äldre och som kan antas ha jobbat där i minst 25 år. De flesta kommer till daglig verksamhet i 20-årsåldern, direkt efter gymnasiesärskolan. 

– Anställda i Uppsala kommun har sedan länge uppvaktats efter 25 år i kommunens tjänst. Vi jobbar med inkludering och ökad delaktighet för alla och det känns viktigt och roligt att uppmärksamma alla de som i så många år gjort viktiga insatser via daglig verksamhet, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en form av arbete som också kan ge gemenskap. Inom Uppsala kommun finns totalt cirka 920 personer inom daglig verksamhet.

Beslutet om firande fattades på omsorgsnämndens sammanträde den 20 juni.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck