Allt fler når gymnasiebehörighet i de kommunala skolorna

(SKOLA / UTBILDNING / BEHÖRIGHET / UPPSALA KOMMUN)
>>           
Hela sex procentenheter fler av eleverna i de kommunala skolornas nionde klass når gymnasiebehörighet i år jämfört med förra året. 84,6 procent har betyg för att söka till gymnasiets yrkesprogram mot 78,6 procent i fjol. Kommunen har gjort stora satsningar för att hjälpa de elever som ligger på gränsen att klara gymnasiekompetens att få tillräckligt bra betyg för att kunna söka till gymnasiet.

Inför vårterminen har de kommunala skolorna fokuserat på de elever som behöver särskilt stöd för att nå gymnasiekompetens. De har fått stöd i form av bland annat läxhjälp, lovskolor och extralektioner. Samtidigt har lärarna fått strategisk kompetenshöjning för att bli ännu bättre på att stödja de elever som behöver det för att nå upp till godkända betyg i de ämnen som behövs för att kunna söka till gymnasiet. Skolornas särskilda satsningar på just de eleverna har inte påverkat andra elevers måluppfyllelse negativt.

– Förbättringen beror på lärarnas och elevernas hårda arbete. Vi har satsat specifikt på att öka gymnasiebehörigheten eftersom vi vet att det är avgörande för elevernas framtid och jag är glad att det gett resultat. Men vi löser inga problem genom att vara nöjda och jag vet att Uppsala kan ännu bättre än det här. Vi måste fortsätta satsa på Uppsalas skolor så att våra lärare får fler kollegor och att alla elever når kunskapsmålen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Under sommaren arrangerar Uppsala kommun lovskola för elever som ännu inte blivit behöriga till gymnasiet. Förhoppningen är att insatsen ska göra att ännu fler elever når behörighet och kan börja en gymnasieutbildning.

Idag behöver en elev godkänt i åtta ämnen, varav matematik, engelska och svenska eller svenska som andra språk måste ingå, för få behörighet till gymnasiets yrkesprogram. För att kunna söka till gymnasiets natur- och teknikprogram krävs godkänt i ytterligare fyra ämnen, bland annat fysik, biologi och kemi. Av eleverna i de kommunala skolorna når 80,1 procent även detta mål, vilket även det är en förbättring mot 2017.

Bland de skolor som särskilt utmärker sig med förbättrat resultat finns Västra Stenhagenskolan, Björkvallsskolan och Tiundaskolan. I år gick 1 563 elever ut nionde klass i de kommunala skolorna.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck