Kulturarvspris till Knutby Faringe Bladåkers hembygdsförening

(HISTORIA / KULTURARV / STIPENDIE / UPPSALA KOMMUN)
>>        
Kulturnämnden beslutade 18 juni att ge Uppsala kommuns kulturarvspris 2018 om 20 000 kronor, till Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening för deras insatser för att vårda bygdens kulturarv
.

Motiveringen lyder: 
Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening tilldelas Uppsala kommuns kulturarvspris 2018 för sina framstående och föredömliga insatser för att bevara, bruka och tillgängliggöra bygdens kulturarv.

Hembygdsföreningen har under lång tid arbetat många ideella timmar med att underhålla gamla hus, bevara gamla föremål, sköta bygdearkiv, ta fram skrifter om bygdens historia och arrangera aktiviteter och evenemang såsom spelmansstämmor, midsommarfirande och hembygdsdagar.

Föreningens medlemmar har skördat vass till taken, målat hus och gav nyligen ut skriften Torparna vid Rungarn. Gammelgården mitt i Knutby är en mötesplats som ständigt utvecklas, för alla i bygden. Den senaste insatsen var att dra in vatten och avlopp i huset och framöver kommer bredband att installeras för att främja bland annat den forskning som pågår i föreningen.

– Det är verkligen roligt att få ge kulturarvspriset till Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening, som så framgångsrikt vårdar sitt kulturarv genom sina medlemmars engagerade arbete. Det är en hembygdsförening som ligger i nordöstra delen av Uppsalas vidsträckta kommun, och därför kanske inte är bekant för så många, säger Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott.

Utdelning av kulturarvspriset ska ske vid Kulturnattens invigning 8 september 2018, klockan 12.00 på Uppsala Konsert & Kongress.

Om priset:
Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala kommun.
Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt framstående bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskild fokus på:
A. För bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö,
B. För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,
C. För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar etc.,
D. För föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor.

Kulturnämndens stipendieutskott tar fram kandidater och ett förslag till nämnden. Allmänheten kan nominera kandidater. Tidigare pristagare har varit föreningen Vårda Uppsala, Museiföreningen Stockholm-Roslagens järnvägar, föreningen Norby soldattorp och Disir AB.

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”