Populärt att läsa vuxenutbildning i Uppsala

(VUXENUTBILDNING / UPPSALA KOMMUN / SPRINT / SFI)
>>            
Alltfler vill läsa en vuxenutbildning i Uppsala. Den 8 juni var den sista ansökningsdagen för vårens stora antagning och antalet som har sökt till en av kommunens vuxenutbildningar har ökat med 527 personer, från 1 468 till 1 995 personer. Det är en ökning med 36 procent från motsvarande period förra året.

– Vårt mål är att flera Uppsalabor ska ha ett jobb att gå till och att integrationen ska gå snabbare. Uppsalas växande företag och vår välfärd har stora behov av arbetskraft med rätt kompetens. Eftersom vi har skräddarsytt yrkesutbildningarna efter arbetsmarknadens behov leder de till jobb och blir populära, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Vuxenutbildningen ökar inom grundläggande och gymnasial nivå och inom yrkesutbildningarna. Den största ökningen är inom grundläggande vuxenutbildning. En anledning är att stora grupper har läst klart SFI, Svenska för invandrare, och nu går vidare till grundläggande ämnen som svenska. En annan anledning till ökningen är att flera Sprintelever nu går vidare till vuxenutbildningen. Sprint är introduktionsutbildningen för nyanlända elever i gymnasieåldern.

– Vuxenutbildningen i Uppsala har ett brett utbud av kurser och utbildningar. Det är glädjande att fler och fler ser möjligheterna och tar chansen att utbilda sig, säger Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef.

I år som andra år är det flera kvinnor än män som söker sig till vuxenutbildningen. Det är en extra ökning av kvinnor som uppger att de har utländska betyg.

Varje år läser 5 800 personer kurser eller utbildningar inom Vuxenutbildningen i Uppsala. Utöver det läser 4 500 personer på SFI. Uppsala kommun erbjuder 350 kurser och utbildningar, från allmänna ämnen på grundskole- och gymnasienivå till yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.

Utbildningarna vänder sig till personer som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet och till de som vill läsa in ämnen för att få behörighet till högskola eller universitet. De vänder sig även till de som vill komma ut i arbete eller byta yrkesbana.

Under sommaren finns det möjlighet att söka till de sista platserna på utbildningarna som startar i augusti. Mer information kommer på ansökningswebben.

Mer information om utbildningarna finns på vuxenutbildningen.uppsala.se.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer