Så ska tryggheten öka i Gottsunda

(GOTTSUNDA / LAG OCH ORDNING / UA KOMMUN)           
>>         
Uppsala kommun har idag fått tillstånd från polisen för att sätta in kommunala ordningsvakter i delar av Gottsunda. Vakterna kommer att börja sitt arbete på eftermiddagar och kvällar redan denna vecka. Samtidigt drar kommunens satsning Mötesplats Gottsunda igång med utomhusaktiviteter för hela familjen.

– Samhället behöver stärka sin närvaro på alla fronter i Gottsunda. Vi behöver satsa både på hårdare tag för ökad trygghet och på sociala insatser som faktiskt fungerar. Gör vi bara det ena eller bara det andra kommer vi att misslyckas. När vi jobbar tillsammans med polisen, andra myndigheter, föreningar och företagare är samhället långt mycket starkare än vad de kriminella gängen är. Tillsammans kan vi få bort Gottsunda från listan över särskilt utsatta områden, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

Ordningsvakterna har tillstånd att verka inom det så kallade LOV 3-område som polisen har beslutat om. Området framgår av den bifogade kartan. De kommunala ordningsvakterna i Gottsunda kommer att arbeta under eftermiddagar och kvällar, men bemanningen är flexibel och kommer att utvärderas löpande. Kostnaden beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor per år i nuvarande omfattning.
Uppsala kommun har sedan tidigare kommunala ordningsvakter i centrala Uppsala.

– Jag hoppas på att Gottsundas invånare känner att de får ett stöd i och med detta beslut. Det ska vara lätt att bo i Gottsunda och det ska vara svårt att begå brott i Gottsunda. Som lokalpolisområdeschef är jag ytterst tacksam över den samverkan som Uppsala kommun och polisen har. Beslutet om ordningsvakter är ytterligare ett viktigt steg mot ökad samverkan, säger Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef för Uppsala/Knivsta.

Uppsala kommun presenterade i början av 2018 en handlingsplan för hur området Gottsunda/Valsätra ska bli en tryggare plats. En av åtgärderna i planen var att införa ordningsvakter i området. Men mycket annat har också hänt. Av de 89 åtgärderna i planen har 64 redan påbörjats eller slutförts.

Några exempel på åtgärder som har sjösatts under våren, utöver ordningsvakter, är nattvandringar och grannsamverkan. Femtio personer boende i Gottsunda/Valsätra har fått jobb via extratjänster, varav fyra som områdesvärdar för att öka trivseln och tryggheten lokalt i stadsdelen. Kommunens satsning på sommarjobb riktar sig i år särskilt till ungdomar som bor i Gottsunda/Valsätra.

Inför sommaren drar också Uppsala kommun och det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem igång satsningen Mötesplats Gottsunda med en rad aktiviteter främst till barn, unga och barnfamiljer. Det handlar om allt från familjegympa till cirkusföreställningar och grillkvällar. Aktiviteterna är gratis och alla Uppsalabor är välkomna oavsett om man bor i Gottsunda eller någon annanstans i kommunen.

– Vi vill verka för trygga och trevliga bostadsområden där Mötesplats Gottsunda blir en naturlig del i att skapa kontakter och lära känna sina grannar, säger Angelique Prinz Blix, projektledare för Mötesplats Gottsunda.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg