(M) ”Kvalitetssatsningar på skolan kan inte vänta”

(POLITIK / AVSÄNDARE: MODERATERNA)
>>         
Utbildningsnämnden fattade på senaste sammanträdet beslut i ett ärende om kvalitetsarbetet i skolan. Uppsala kommun tappar i SKLs öppna jämförelser med nästan 80 placeringar. I det beslutade ärendet vill majoriteten ändå bara fortsätta med de insatser som redan görs och sa nej till Alliansens nio förslag om hur kommunen kan förbättra kvalitetsarbetet. 

I Alliansens yrkande fanns bland annat förslag om att inrätta en central analysenhet inom Utbildningsförvaltningen som tillhandahåller ett avancerat analys- och metodstöd för lärare, rektorer och huvudman. Den centrala analysenheten vill Alliansen även ska ansvara för rättning av nationella prov i syfte att avlasta lärarna och säkerställa att alla elever blir opartiskt och rättvist bedömda.

– Att inte agera är att acceptera Uppsalas underprestation. Det tänker Alliansen aldrig göra, säger Christopher Lagerqvist (M), Utbildningsnämndens vice ordförande.

Alliansen vill även att Utbildningsnämnden tar fram en handlingsplan och en tidsplan för hur relevant skolstatistik, som förklarar elevernas underprestationer, snabbt ska kunna tas fram under läsåret som stöd för lärares och rektorers kvalitetsarbete.

– Eleverna har inte tid att vänta på att åtgärder ska ske kommande läsår, det måste vara möjligt att sätta in åtgärder direkt när de faktiskt behövs, säger Christopher Lagerqvist.

___________________
Avsändare Moderaterna
___________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall