Kommunen planerar för 1 500 lägenheter i Börjetull

(BÖRJE TULL / LUTHAGEN / NYGYGGNATION / UPPSALA KOMMUN)
>>          
Uppsala kommun har beslutat att ställa ut förslaget till detaljplan för hur Börjetull ska byggas ut på granskning. Det innebär att allmänheten har möjlighet att ännu en gång lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet i höstas har kommunen valt att göra en rad ändringar av planen. Utöver bostäder ska området få förskolor, lokaler för samhällsservice och butiker. Området föreslås också få en kvarterspark
.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och samtidigt bygga ut industriverksamheten i området. De planerade husen ska ha mellan 4 och 7 våningar och tillsammans innehålla cirka 1 500 lägenheter. Efter samrådet kring detaljplanen, har kommunen gjort en rad ändringar som bland annat innebär att antalet höga hus minskat och nu planeras för endast ett hus i 11 våningar.

– I Börjetull finns fina grönområden längs Librobäcken och Fyrisån, som kan bli mer tillgängliga när området utvecklas. Förutom bostäder och förskolor är det viktigt att vi skapar fler arbetsplatser i Börjetull. Därför planerar vi så att befintliga företag kan expandera och att nya företag kan etablera sig i området, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Detaljplanen för Börjetull var på samråd från 24 augusti till 5 oktober 2017. Efter det har kommunen tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning och arbetat vidare med gestaltningen. Seminariegatan kommer att förlängas till Börjegatan för att göra området mer tillgängligt. Förslaget innebär även att det ska byggas fler gång- och cykelvägar i området. Nya gång- och cykelbroar över Fyrisån och Librobäcken är tänkta att knyta ihop området med omgivningen.

_____________________
Signerat Uppsala kommun
_____________________

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge