KD presenterade sin valplattform

(KRISTDEMOKRATERNA / KD / VALET 2018 / VALPLATTFORM)
>>        
På tisdagsförmiddagen var det Kristdemokraterna i Uppsalas tur att presentera partiets valplattform för medierna. Platsen man valt för presentationen var Diakonistiftelsen Samariterhemmets Ebbagården på Kungsängsgatan. Beröringspunkterna med systerpartierna i Alliansen skulle visa sig vara många när det gäller (o)trygghetn i samhället.

Mimmi Westerlund är ordförande för Uppsala partiförening tillika Kristdemokraterna politiska sekreterare i kommunen. Det var hon som inledde presentationen som hölls tillsammans med partiets kommunalråd Jonas Segersam.
– Det måste bli tydligare att det i Uppsala är goda svenska värderingar som gäller. Här gör vi inte skillnad på exempelvis män och kvinnor, sa hon och fortsatte: Här är vi alla lika inför lagen.
Partiet vill också försvåra tiggeri genom att förbjuda det helt på vissa platser och dessutom kräva att en tiggare måste ha sökt och beviljats tillstånd att tigga.
– Vi måste göra det vi kan för att minimera tiggeriet då det varken är lämpligt eller värdigt, sa Jonas Segersam och menade att ett första steg skulle bli att se över kommunens ordningsförordning. Människor måste få göra rätt för sig, det är värdigt.
I likhet med de flesta andra partier ser KD att kameraövervakningen behöver utvecklas i staden för att ytterligare förstärka allmänhetens upplevelse av trygghet.

Kristdemokraterna vill också verka för en tryggare boendemiljö genom att bl.a. begränsa höjden på hus som byggs. De går så pass långt att de föreslår att ett antal våningar tas bort på hus i vissa brottsutsatta områden. Bandstolsvägen i Valsätra är en av de adresser där ett sådant ingrepp skulle kunna bli aktuellt. Motivet menar KD är att lägre hus skapar en tryggare omgivning. De hänvisar också till undersökningar som gör gällande att 60-70 procent av svenskarna uttrycker att de vill bo marknära.
– Därför vill vi också satsa på trädgårdsstäder enligt egnahem-principen, säger Jonas Segersam och nämner den s.k. Stabby trädgårdsstad som exempel (läs UMLN 2017-09-18). För tämligen låga kostnader skulle betydligt fler människor få möjlighet att bo i egna hus och kunna ha sin
egen trädgård. (Artikeln fortsätter nedanför bilden)

Vid sidan om trygghet har familjen sedan alltid varit en kärnfråga för Kristdemokraterna. Familjen – vuxna, barn och ungdomar och det väsentliga i att få dessa att fungera optimalt genomsyrar även denna pressträff. Och i det kommunpolitiska programmet som delades ut står det att läsa ett utdrag ur KD:s principprogram. Det inleds på följande vis; ”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar”. Även den utökade familjen (läs barnomsorg och skola) skulle komma att märka av förändringar om KD:s kommunala politik skulle vinna fäste efter valet. Bland annat skulle barngrupperna inom barnomsorgen och förskolan minskas kraftigt.
– Vi anser att det är ett problem som måste prioriteras, säger Mimmi Westerlund. Därför vill vi begränsa barngruppernas storlek till max 12 barn i småbarnsgrupper och 15 barn i övriga grupper. [SLUT]

_______________________
// redaktion@luthagsnytt.se
___________________________________

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer