STABBYFÄLTENS FRAMTID, ENLIGT KD

Södra Stabby trädgårdsstad – KD föreslår en ny egnahemsrörelse  
>>  
I Samband med Stabbydagen (17/9, reds anm) hölls en diskussion om Stabbyfältens framtida öde. Att Socialdemokraternas ansvariga kommunalråd, Erik Pelling, ser det som nödvändigt att bebygga fälten – och därmed skära av den så högt värderade siktlinjen – är sedan tidigare känt.
– Det behövs för att kunna möta det allt större behovet av bostäder i staden, menade han. Dessutom möjliggör en förtätning av Uppsala att invånarna kan få en smidigare kollektivtrafik.  Mohamad Hassan gjorde Liberalernas vision för fälten klar i UM Luthagsnytts pappersmagasin hösten 2016, där han berättade att L vill tillåta bebyggelse utmed Luthagsesplanaden fram t.o.m. Bärbyleden – utan att behöva inkräkta på siktlinjen. 

I samband med träffen på Stabbydagens presenterade Kristdemokraternas Jonas Segerstam partiets syn på framtidens Stabbyfält. Och den hade sina likheter med Liberalerna där siktlinjen skulle kunna bevaras.
– Vi ser framför oss en södra Stabby trädgårdsstad, där vi ser till att hålla hushöjden låg, högst 2,5 våningar, för att bevara karaktären i området, förklarade Jonas Segerstam.
KD:s förslag skulle innebära ca 1000 bostäder med tomträtter* enligt typisk egnahemsstorlek (ca 400 kvm) där området planläggs som en helhet.

Bland de församlade i Stabbygården hördes många röster som menade att kommunen också måste värna den odlingsmark som finns kvar. Det resonemanget höll Erik Pelling (s) med om och menade bl.a. att ambitionen med att förtäta staden handlade om att bibehålla odlingsmark i stadsnära områden.

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck