Uppsala kommun genomför stor fritidsvaneundersökning

(FRITID / UNDERSÖKNING / ENKÄT / UPPSALA KOMMUN)
>>            
För att kartlägga Uppsalabornas fritidsvanor genomför Uppsala kommun en enkätundersökning med början den sista veckan i maj. Enkäten vänder sig till fokusgrupper i åldersspannet 12 – 90 år och målet är att få 2 200 svarande. Svaren ska ligga till grund för beslut och satsningar som kan skapa bättre fritid för Uppsalaborna. 
Förra gången Uppsala kommun genomförde en fritidsvaneundersökning var 2015. Den visade att promenader och restaurangbesök var de mest vanliga fritidsaktiviteterna oavsett ålder och att yngre som bor i staden Uppsala är mer nöjda än de som bor på landsbygden.

Nu är det dags för en ny fritidsvaneundersökning för att få fördjupad kunskap som ska ligga till grund för kommunens arbete med att erbjuda meningsfulla och berikande fritidsaktiviteter för boende i Uppsala kommun. Den förra undersökningen visade till exempel att män i större utsträckning än kvinnor använder kommunens lokaler för olika aktiviteter

– Ett bra underlag att utgå ifrån är viktigt när vi ska fatta beslut om satsningar så att vi gör investeringar som Uppsalaborna vill ha och behöver, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid.

Undersökningen 2015 riktade sig till personer mellan 12 -84 år. I år har åldersspannet utökats till 12 -90 år, vilket speglar större delen av Uppsalas befolkning, ca 187 000 personer. Emellertid får inte alla möjlighet att svara på enkäten, utan det upphandlade företag, som genomför undersökningen, har skapat fokusgrupper, som får enkäten antingen i posten eller via webben. Svaren ska återspegla Uppsalas befolkningssammansättning ibland annat åldersgrupper, inkomst, bostadsort, socioekonomiska områden, landsbygd, storlek på hushåll

– Vi vill få svar med så bred representation för olika grupper i Uppsala som möjligt, så att vi inte får för ensidiga och därmed missvisande svar. Det är angeläget att många svarar så att vi får en så god bild som möjligt av Uppsalabornas fritidsvanor, säger projektledaren Sten Larsson.

I den förra undersökningen var svarsfrekvensen 50 procent, och målet är att nå samma, goda resultat även denna gång. Resultatet, en färdig rapport och analys, ska leverera till Uppsala kommun den 13 augusti. Fritidsvaneundersökningar ska göras regelbundet framöver.
I den förra fritidsvaneundersökningen ingick även frågor om kultur. Kulturförvaltningen har valt att inte delta denna gång eftersom de gör andra undersökningar regelbundet.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Fler nyheter

Uppsala vidare mot att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

STUDIE | Distansundervisning ledde till minskad vård för psykisk ohälsa

LITTERATUR | Ny bok om strömmad läsning

Sportlovsveckan på UKK

Han blir Uppsalas nya stadsarkitekt

Uppsala utsedd till Sveriges främsta idrottskommun