Uppsala har fått tre nya naturreservat

(NATURRESERVAT / UPPSALA KOMMUN / REKREATION / FRILUFTSLIV)
>>         
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Årike Fyris, Kronparken och Hammarskog blir naturreservat. Besluten fattades av kommunfullmäktige den 28 maj och innebär att områdena blir naturreservat från och med 29 juni.

Tillsammans omfattar de tre nya naturreservaten 1046 hektar natur, som nu skyddas som gröna oaser för dagens och framtidens Uppsalabor.

– Det här är ett av de viktigaste besluten vi fattar i år. Uppsala får tre nya kommunala stadsnära naturreservat som både ger ett långsiktigt skydd av biologisk mångfald och som ger människor tillgång till skog och mark. Att vara ute i naturen är hälsosamt, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

De tre naturskyddsområdena är sinsemellan olika. Kronparken har en unik flora av gamla tallar och döda träd som har stor betydelse för en rad insekter och fåglar. Hammarskog är ett uppskattat friluftsområde med den särskilda Mälardalsnaturen med variationsrik skog, odlingslandskap och vassrika stränder med dess ekosystem. Årike Fyris har stora värden i jordbruksmark, natur och vattenmiljöer. Hela området är viktigt för friluftslivet och för fortsatt forskning, undervisning, odling och landskapsutveckling

– Uppsala är och ska fortsätta vara en fantastisk kommun att bo, arbeta och leva i. Det känns bra att kunna kombinera vår höga byggnadstakt med att nu också inrätta tre nya naturreservat. I takt med att Uppsala växer ökar behovet att skydda stora naturområden så att också framtida generationer får möjlighet till ett rikt friluftsliv, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Kronparken och Årike Fyris ligger i anslutning till Ulleråker, där kommunen planerar för en utbyggnad av bostäder och samhällsservice. Naturreservatet i Kronparken ska säkra bevarandet av de gamla tallarna och i området ska nya stigar och upplysta gång- och cykelvägar anläggas och bänkar placeras ut för att göra naturreservatet mer tillgängligt för allmänheten.

Årike Fyris finns med i ett förslag till UNESCO om ett bildande av världsarv. För att kunna bli det, krävs ett genomtänkt och starkt skydd av området, vilket beslutet om att naturreservatet nu ger.

Avsändare Uppsala kommun
______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer