Uppsala får en ny äldreombudsman

(ÄLDREOMBUDSMANNEN / SENIOR / UPPSALA KOMMUN)
>>      


    
Heléne Stenlund är Uppsala kommuns nya äldreombudsman. Hon ska informera och vägleda enskilda äldre och samtidigt arbeta för att Uppsala som samhälle ska bli mer äldrevänligt.

Heléne Stenlund börjar arbeta som äldreombudsman i Uppsala kommun 13 augusti 2018. I december beslutade kommunstyrelsen att äldreombudsmannen blir kvar. Äldrenämnden hade tidigare framfört att äldreombudsmannen skulle omvandlas till ombud för Äldrevänlig stad. Äldreombudsmannens uppdrag är fortfarande att informera och ge stöd och råd till äldre, deras anhöriga och närstående i frågor som rör det som är kommunens ansvar och om det som ligger utanför kommunens ansvar. I rollen ingår nu också att delta i kommunens utvecklingsarbete inom äldreområdet, exempelvis i arbetet för en äldrevänlig stad och landsbygd.

– Vi är glada över att Heléne Stenlund börjar arbeta som äldreombudsman här i Uppsala kommun. Förutom de viktiga arbetsuppgifter som tidigare har ingått i tjänsten ska hon även arbeta nära det förbättringsarbete som går under namnet Äldrevänlig stad, säger Monica Östman (S), äldrenämndens ordförande.

I rollen som äldreombudsman ingår att ha god kännedom om samhällets utbud av vård, stöd och service. Äldreombudsmannen har samtidigt kunskap om lagstiftning och samhällets regler. Hon kan därför ta emot och förmedla synpunkter, så att äldre får det stöd och den vård de behöver och för att utveckla äldreomsorgen i Uppsala.

– Heléne Stenlund har många års erfarenhet av arbete med äldre, bland annat i rollen som arbetsterapeut där aktivitet och delaktighet är centrala begrepp. Det är även viktiga utgångspunkter i arbetet med äldre och ett äldrevänligt Uppsala, säger Jesper Kyrk, avdelningschef på äldreförvaltningen.

Att svara på frågor från enskilda äldre, kunna ta emot synpunkter och ge allmän information till Uppsalas äldre hanteras också av Seniorguide Uppsala, Anhörigcentrum och äldreförvaltningens uppsökande verksamhet.

Signerat Uppsala kommun
_____________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck