Uppsala är Årets Klimatstad 2018

(KLIMAT / MILJÖ / MOBILITET / UPPSALA KOMMUN)          
>>         

En internationell jury har utsett Uppsala till Årets klimatstad 2018 i Världsnaturfonden WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala vann tack vare sina breda insatser för hållbar mobilitet och för sina ambitioner kring förnybar energi och energieffektivitet. Uppsala går även vidare till den internationella finalen i One Planet City Challenge och har chans att bli utvald till global vinnare. 

Uppsala kommuns mål är att bli klimatpositiv senast vid utgången av år 2050.

– Priset är en arbetsseger! Klimatpositivt som mål, systematiskt arbete och politiskt ansvarstagande är vårt vinnande koncept. Vi delar vinsten med engagerade företag, universiteten, föreningar och Uppsalabor. Ett framgångsrikt klimatarbete bidrar starkt till hela Uppsala kommuns samhällsutveckling, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

– Med målet att bli klimatpositiv och att skapa lösningar med en helhetssyn visar Uppsala att städer är viktiga för att bidra till ekologisk hållbarhet och ett stabiliserat klimat. Här är Uppsala en förebild för andra städer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Årets tema var hållbar mobilitet. Fokus var på kommunernas arbete med att minska utsläppen i städer genom nya transportvanor. Uppsala kommuns arbete med nybyggnation och upprustning av cykelbanor, förbättrad snöröjning och sandning under vintern bidrog till vinsten. 

Andra storsatsningar inom mobilitet är de kommande spårvagnslinjerna Ultunalänken och Kunskapsspåret. Uppsala har också en av världens ledande anläggningar för produktion av biogas från restprodukter. Det är en viktig del av arbetet med fossilfria transporter. 

Förutom insatserna att bygga upp infrastruktur för elfordon fortsätter Uppsala att utveckla kollektivtrafiken med syfte att öka antalet resenärer. Kommunen förbättrar också förutsättningarna för cyklister genom att uppgradera cykelinfrastrukturen och underlätta cyklande året runt. Uppsalas invånare engageras i arbetet genom kampanjer om energieffektivitet och för klimatsmarta livsstilar. I projektet Vintercyklisten erbjuder kommunen till exempel vinterutrustning till kommuninvånarnas cyklar så att deltagarna kan cykla året runt. 

Juryns motivering till att Uppsala är Årets klimatstad 2018: 
”Uppsala framträder som klar vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Uppsala har definierade mål för förnybar energi och energieffektivitet både i den kommunala organisationen och för kommunen som helhet. Uppsalas stora investeringar i innovativa transportlösningar och elfordonsinfrastruktur uppskattades av juryn.”

Prisutdelningen till Årets klimatstad 2018 var den 23 maj i Malmö. Den var en del av den internationella energikonferensen Nordic Clean Energy Week. 

Förutom Uppsala var Lund och Umeå i final om att bli Årets klimatstad 2018. Uppsala vann även år 2013.

 

//Signerat Uppsala kommun

___________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer