Uppsala deltar i Krisberedskapsveckan

(SAMHÄLLSBEREDSKAP / UPPSALA KOMMUN / KRISBEREDSKAPSVECKAN)         
>>      
    
Under Krisberedskapsveckan som pågår i hela Sverige med början på måndag genomförUppsala kommun en rad aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför samhällskriser.

Den 28 maj–3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Det är en årlig kampanj som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) genomför med bland andra landets kommuner för att få hushållen att börja reflektera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el, vatten och telekommunikationer har att slutat fungera. 

I år sammanfaller Krisberedskapsveckan med ett nationellt utskick i form av en broschyr till alla 4,8 miljoner hushåll i landet som ska öka kunskapen om kriser, informationspåverkan, höjd beredskap och ytterst krig. Ingen allmän sådan har skickats ut sedan 1961.

– Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar. Intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är dessutom större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun.

– Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos de som bor i kommunen om hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och hjälpa andra vid en händelse där till exempel elektricitet eller dricksvatten saknas, säger Elisabeth Samuelsson, beredskapssamordnare i Uppsala kommun.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Uppsala kommun äger bland annat följande aktiviteter rum under veckan i samarbete med Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna.

 Tisdag 29 maj kommuninformation, Stationsgatan 12:
Frågestund 9.00–17.00 
Visning av krislåda 11.00–16.00, Civilförsvarsförbundet
 Tisdag 29 maj Uppsala Konsert och Kongress:
Utbildning ”För din säkerhet” 18.00–21.00, Försvarsutbildarna 
Läs mer och anmäl dig här.
Torsdag 31 maj Gränby centrum 15–19:
Frågestund och visning av krislåda, Civilförsvarsförbundet

Läs mer om vad kommunen gör under veckan och vad du kan göra för att vara förberedd.

// Signerat Uppsala kommun

_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer