Mer kultur till Uppsalas landsbygd

(KULTUR / LANDSBYGD / UPPSALA KOMMUN)           
>>      
    

Under 2018 satsar Uppsala kommun på att stärka kulturen på landsbygden på flera olika sätt. Biblioteksbussen ger service till förskolor och skolor och barns tillgång till kultur stärks genom insatser i förskolan. Kommunen genomför även en inventering av lokaler för barn och unga. Dessutom får föreningar med allmänna samlingslokaler närmare två miljoner kronor i stöd för verksamhet och upprustning.

Uppsökande bibliotek
Två biblioteksbussar erbjuder idag service till förskolor och mindre skolor, till äldreboenden och enskilda låntagare på landsbygden. Kommunen tar nu fram en långsiktig utvecklingsplan för den uppsökande biblioteksverksamheten. Målet är att nå fler biblioteksbesökare på landsbygden, och att rusta den uppsökande verksamheten för framtiden. Kulturnämnden har redan nu beslutat att ersätta en av de äldre biblioteksbussarna med en ny.

Professionell kultur i förskolan
Kulturrådet har beviljat en halv miljon kronor till Uppsala kommun för professionell kultur i förskolan. Bidraget går till kulturupplevelser i kommunens landsbygdsförskolor, som kan ha svårt att ta sig till stadens kulturinstitutioner och scener.

Inventering av kulturlokaler
Tillgången till kultur påverkas också av närheten till lokaler där kulturprogram kan arrangeras, och där barn och unga själva kan utöva kultur. Kommunen kommer därför att genomföra en inventering av kulturlokaler på landsbygden, med fokus på barn och unga.

Stöd till föreningar med lokaler
Under våren betalar Uppsala kommun ut drygt 1,5 miljoner kronor i verksamhetsstöd till 28 föreningar med allmänna samlingslokaler. Åtta av föreningarna har även beviljats stöd om sammanlagt 461 000 kronor, för att kunna rusta upp sina lokaler. Många samlingslokaler har verksamhet både dag- och kvällstid.

– Alla som bor i Uppsala kommun ska ha goda förutsättningar för att utöva och uppleva kultur. Genom uppsökande bibliotek, kultur i förskola och skola och utveckling av samlingslokaler och mötesplatser kan vi stärka tillgången till kultur på Uppsalas landsbygd, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Signerat Uppsala kommun
_____________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”