Uppsala kommun skapar unika möjligheter till karriär och utveckling i skola och förskola

(LÄRARE / UPPSALA KOMMUN / FORTBILDNING / KARRIÄR)         
>>         
Med tre tydliga utvecklingsspår vill Uppsala kommun stärka möjligheten till både fortbildning och karriär inom förskola och skola. Syftet är att höja kvaliteten i Uppsalas skolor och öka attraktiviteten som arbetsgivare. Med hjälp av utbildning, möjlighet att bli chef och att byta mellan skolformer ska lärare och förskollärare kunna välja att utvecklas och göra karriär utan att byta yrke.

Mellan 2017 och 2022 behöver Uppsala kommun rekrytera 1 000 medarbetare inom förskola och skola. Samtidigt råder stor nationell brist inom flera yrken och det är hög konkurrens om utbildad personal. Uppsala kommun har genomfört en medarbetardialog inom förskolan och skolan och baserat på den vidtagit flera åtgärder för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Bättre fortbildning och möjligheter till karriär var något som många medarbetare önskade. Därför går Uppsala kommun nu fram med tre tydliga utvecklingsspår – professionsspår, ledarskapsspår och karriärbytarspår – för medarbetare inom förskola och skola. 

– Jag vill att de bästa lärarna ska arbeta i Uppsala och med våra utvecklingsspår bryter vi nu ny mark. För mig är det viktigt att våra medarbetare ska kunna ta nya uppdrag men också att lärare inte ska behöva byta tjänst för att utvecklas eller göra lönekarriär. Det ska synas både i plånboken och i fortbildningsmöjligheter vilket viktigt jobb lärare gör, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Förslagen, som utbildningsnämnden fattar beslut om den 21 maj, innebär bland annat att lärare och förskollärare ska kunna utveckla sig och akademiskt fortbilda sig inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. Professionsspåret innebär möjligheter för lärare och förskollärare att utbilda sig inom sitt ordinarie uppdrag genom att läsa in magister- och mastersgrad. En forskarskola ska prövas för att flera lärare ska kunna bli lektorer. Tjänsten som utvecklingsgruppsledare inom förskolan ska nu likställas med förstelärarrollen.

Ledarskapsspåret handlar om skapa bättre förutsättningar för att internrekrytera till ledande roller inom förskola och skola. Bland annat startas en aspirantutbildning för förskollärare och lärare som vill bli förskolechef eller rektor och ett mentorsprogram för nya förskolechefer och rektorer. 

Med karriärbytarspåret ska kommunen aktivt underlätta och stödja medarbetares karriärbyten. Exempelvis kan det handla om barnskötare som vill bli förskollärare, lärare som vill bli specialpedagoger, akademiker som vill bli lärare och återrekrytering av lärare som har lämnat yrket. 

– Det är välkommet att de lärare och förskollärare som önskar får tydliga möjligheter att utbilda sig och ta på sig ledande roller utan att byta yrke. Förhoppningsvis kan det också locka tillbaka lärare som har valt att lämna skolan, säger Helena Hedman Skoglund (L), ersättare i utbildningsnämnden. 

Redan i dag satsar Uppsala kommun på lärare och förskollärare genom att bland annat höja lönerna med 11 000 kronor mellan åren 2012 och 2021. Kommunen har även anställt lärarassistenter och tillsatt en förenklingsdelegation för att minska lärarnas administrativa uppgifter så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag, att undervisa.

Signerat Uppsala kommun
_________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”