Sveriges bästa förskola finns i Flogsta

(FÖRSKOLA / BARN & UNGDOM / RANKNING)         
>>           
Kommunala Flogsta förskola fick 121 poäng av 126 möjliga i en kvalitetsgranskning utförd av Qstep. Det är det bästa resultat som någon förskola har fått någonsin. Förskolan firar med en sommarfest i juni, och uppmärksammar resultatet redan på torsdag 17 maj, på Förskolans dag.

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som kan användas inom alla skolformer och fritidsgårdar och som i dag används av 50 kommuner. Granskningen omfattar alltifrån miljö och pedagogisk verksamhet till barnens säkerhet och trygghet. 

Flogsta förskolas 121 poäng är det högsta resultat som någon skolform har fått inom Qualis kvalitetssäkringsverktyg genom tiderna. Kriterierna har reviderats två gånger från starten 2005 och senast 2014, då kraven ökade i relation till Skollagens krav.

Såväl medarbetare som barn, chefer och föräldrar får svara på frågor under själva Qualis-processen och utifrån ett antal kriterier poängsätts verksamhetens kvalitet. Får man mer än 60 poäng på en 126-gradig skala är certifieringen av verksamheten klar. Årets utvärdering på Flogsta förskola genomfördes 16–17 april i år.

– Vi är oerhört stolta över det här resultatet och att rapporten lyfter fram att vi har engagerade och kunniga medarbetare och nöjda föräldrar och barn, säger Camilla Christoffersson, förskolechef Flogsta-Stenhagen-Hagunda. 

De senaste åren har omfattande ändringar genomförts av Qualis kvalitetskriterier utifrån ny skollag och ändrad läroplan för förskolan. Bland annat har skollagens krav på ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete förts in i kriterierna.

– Vi har ett upptagningsområde som omfattar barn från både villor, hyresrätter och bostadsrätter. Våra barn har olika bakgrund och det tror jag bidrar till att vi får en bra och utvecklande dynamik i våra barngrupper, säger Camilla Christoffersson.

Förskolan firar tillsammans med barn och föräldrar under en sommarfest i juni. Men redan på Förskolans dag den 17 maj kommer förskolan under eftermiddagen att uppmärksamma certifieringen tillsammans med barnen.

Flogsta förskola är en kommunal förskola och har 89 barn inskrivna, fördelade på fem avdelningar. 

Ursprunget till Qualis-systemet togs fram på initiativ av Skolverket i slutet av 1990-talet efter att kravet på skolor att redovisa sitt kvalitetsarbete infördes 1997.
// Signerat Uppsala kommun
_____________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer