Tryggare hemgång efter vistelse på sjukhus

(UPPSALA KOMMUN / VÅRD / TRYGG HEMGÅNG)            
>>          
Personer som har vårdats på sjukhus kan behöva fortsatt vård och omsorg under en kortare period när de kommer hem. Kommunen provar nu under minst ett halvår att erbjuda anpassat stöd i hemmet så att personer kan känna sig trygga, klara av sin vardag och inte behöver stanna på sjukhus flera dagar än nödvändigt.

– Det ska både vara tryggt att få vård och att få komma hem från sjukhuset. För att öka stödet för våra kommuninvånare inför vi nu Trygg hemgång på prov i Uppsala, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Pilotprojektet är till för att få fram den bästa arbetsmodellen. Personen får tillgång till ett team med olika yrkesroller som sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska. Teamet arbetar för att ge en trygghet och rätt hjälp så att personen kan återfå ett fungerande liv i vardagen. 

– Vi vill ge ett samordnat stöd så att den enskilda individen snabbt kan få komma tillbaka hem. Tillsammans med ett team går personen igenom vilken hjälp som behövs i hemmet för att återfå sina egna förmågor. Med stärkt självförtroende och bättre hälsa kan de personer som skrivs ut efter vård på sjukhus snabbare klara av sin vardag, säger Yvonne Jonsson, avdelningschef för rådgivning och bistånd.

Stödet hemma erbjuds i upp till två veckor. Det är kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om hur lång tid hjälpen ska finnas. Tiden för Trygg hemgång kan förlängas om målen med hjälpen hemma inte har uppnåtts. Biståndshandläggaren fattar beslut i samråd med teamet och utifrån hur funktions- och aktivitetsförmågan har utvecklats.

Hjälpen erbjuds om en person:

  • behöver hjälp i hemmet och tycker att det känns otryggt att åka hem från sjukhuset
  • har ett stort och föränderligt behov av hjälp efter att ha lämnat sjukhuset
  • behöver tillfälligt extra stöd och träning
  • behöver intensiv och kortare hjälp
  • uppfyller kriterier för korttidsplats men hellre åker hem.

Korttidsplats mellan vistelse på sjukhuset och hemmet är fortfarande aktuellt för personer som har ett stort behov av omvårdnad dygnet runt, har en demenssjukdom, är förvirrade eller har ett komplext behov av sjukvård som inte går att få i hemmet.

// Signerat Uppsala kommun
_____________________

 

Fler nyheter

BOKTIPS:
Uppsalakusiner skriver Uppsaladeckare

LITTERATUR:
Sommarläsning enligt Uppsala bokhandel

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig