Nordöstra Uppsala kan få simhall

(IDROTT / SPORT & FRITID / UPPSALA KOMMUN)           
>>           

Uppsala kommun har beslutat att ta fram ett förslag på en helt ny simhall med placering i den nordöstra delen av Uppsala. Simhallen ska vara en motionsanläggning för simundervisning, motionssimning, simträning och vattenträning för personer med funktionsnedsättning.

Lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar, visar att det råder brist på just simhallar i Uppsala.

– Vi vill att alla oavsett ålder, könsidentitet och funktionsnedsättning ska ha förutsättningar att lära sig simma och ha ett rikt liv med fysisk aktivitet i Uppsala. Vi vill skapa en mer jämlik folkhälsa och simning är ju även en viktig del av skolundervisningen, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Kommunen ska nu ta fram ett underlag för beslut om var simhallen ska placeras, hur den ska finansieras, ägas och hur den ska drivas. Uppsala kommun ska också ta fram en plan för upprustning av Gottsundabadet. 

– Simhallar kan erbjuda aktiviteter som motion, simundervisning, simträning, vattenträning, avkoppling, rekreation och social samvaro för olika åldersgrupper under hela livet. Vårt mål är att skolorna ska ha bra förutsättningar för simundervisningen och att alla ska kunna röra på sig och få eller upprätthålla en god kondition, säger Mikael Franzén, strateg.

Utöver bassäng, bör det också gå att driva annan verksamhet i simhallen som till exempel gym, friskvård och café eller restaurang.
//Signerat Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg