Feministiskt initiativ: ”Vi vill inte förbjuda SD”

(POLITIK / FEMINISTISKT INITIATIV / SVERIGEDEMOKRATERNA / RYKTEN)        
>>  
Feministiskt initiativ går idag ut med ett pressmeddelande med anledninga av ett missledande rykte som rör partiet och SD:      
 
Det florerar just nu ett rykte om att Feministiskt initiativ skulle ha sagt att Sverigedemokraterna ska förbjudas. Detta är falskt. Det Feministiskt initiativ vill är att Sverige ska uppfylla alla sina åtaganden i FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och följa Finlands exempel genom att förbjuda organisationer som sprider hat och förespråkar fascism, nazism och rasism.

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering instiftades redan 1965 (CERD) till minne av massakern i Sharpville, Sydafrika, där 69 människor sköts ihjäl av polisen i protester mot apartheid. Sverige ratificerade den 1972, men uppfyller inte sina åtagande och har vid ett flertal tillfällen fått kritik av FN:s rasdiskrimineringskommitté för detta.

Konventionen kräver av alla undertecknande stater att de avskaffar organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. I november 2017 beslutade Birkalands tingsrätt att den nazistiska Nordiska motståndsrörelsens verksamhet är förbjuden i Finland. Men Sveriges riksdag har ännu inte uppfyllt detta åtagande. Feministiskt initiativ vill att vi gör det. I FN-kommitténs rapporter om Sverige, uttrycks en oro över att rasistiska och extremistiska organisationer tillåts att fortsätta verka i Sverige. 

Soraya Post skrev en debattartikel som först publicerades i ETC om Feministiskt initiativs förslag om att Sverige ska uppfylla sitt åtagande i enlighet med FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering genom att förbjuda rasistisk, nazistisk och fascistisk organisering. Denna debattartikel återpublicerades sedan i Dalarnas tidning med en felaktig rubrik. Därefter har ryktet spridit sig vidare. Dalarnas tidning har till exempel i dag 25 april en ledarartikel som fortsätter sprida det felaktiga påståendet att Feministisk initiativ har sagt att Sverigedemokraterna ska förbjudas. Detta trots att tidningen själv rättade sin felaktiga rubrik på debattartikeln som gav upphov till ryktet.
// Signerat Feministiskt initiativ
___________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer