Centerpartiet presenterade sin valplattform idag

(POLITIK / CENTERPARTIET / UPPSALA KOMMUN)         

Unn Harsem och Stefan Hanna från Centerpartiet.                

>>            
Idag var det Centerpartiets tur att presentera sin plattform inför höstens val. Kommunalrådet Stefan Hanna och partiets andranamn i Uppsala, tillika ledamoten i utbildningsnämnden, Unn Harsem var det som stod för genomgången som hölls hos företaget Populate i centrala Uppsala.

Med rubriken ”Nytt ledarskap för Uppsala” sätts anslaget i Centerpartiets valplattform.

– Vi står inför betydande utmaningar men också stora möjligheter, inledde Stefan Hanna och syftade på Uppsalas befolkningstillväxt. 

Partiet vill bl.a. möta dessa utmaningar genom att satsa på kommunens kransorter som Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. Genom att dra en cirkel med en radie på en mil, runt var och en av dessa orter, kan man påverka livet för över 90 procent av kommunens befolkning, förklarade Stefan Hanna med avsikt på bl.a. utbyggd service och kommunikation till centralorten Uppsala.

Ett ”tryggt och friskt åldrande” var också något som lyftes fram. Ett konkret exempel på hur detta bättre kan uppnås menar man från Centerpartiet kan vara ett s.k. maxtak för hur många olika människor från vård- och serviceinstaner som ska kunna komma till brukare under en och samma månad.
– Det måste vara en självklarhet att man också har valmöjligheten att välja bort, inflikade Unn Harsem. Att själv få bestämma vem som ska kunna komma hem till en och vem som inte är välkommen.

Tryggheten på allmän plats måste också stärkas, menar man från Centerpartiet. Bl.a. ska det ske genom kameraövervakning på s.k. hot spots (heta platser, reds anm), alltså platser där det av erfarenhet kan vara oroligt ofta. Områden som man nämnde som exempel var Stadsträdgården och Gottsunda.

Uppsala ska inte tillåtas att klyvas
Man vill också satsa pengar på den del av föreningslivet som aktivt jobbar med att få in ”nya svenskar”. Få sätt är så bra att komma in i ett samhälle som genom föreningsliv, menar Centerpartiet.
– Vi ser också att allmännyttan Uppsalahem skulle kunna sälja ut delar av sitt bostadsbestånd till de boende för att på så sätt uppnå en sund blandning av boendeformer, sa Stefan Hanna.
Han menade att det t.ex. kunde ha planerats för – och uppförts – ett antal studentlägenheter i Industristaden som just nu börjar närma sig sin färdiga form.
– Folk måste ha råd att bo i Uppsala. Idag finns det äldre människor som sitter ensamma i stora våningar men inte har råd att flytta till något mindre. Så kan vi inte ha det.
Omvänd skolskjuts var en annan idé som Centerpartiet tror på; där bussar hämtar elever i ett område för att sedan skjutsa dessa till ett annat för att på så vis också bidra till att bryta segregationen.

Slut på rovdriften
Att sättet att bygga, med den förtätningsiver som råder idag, måste lägga band på sig var de båda centerpartisterna eniga om.
– Seminarieparken är ett utmärkt exempel på detta, sa Stefan Hanna. Den ska få förbli en öppen rekreationspark för alla uppsalabor. Där har Centerpartiet varit entydiga och konsekventa från allra första början.
De obebyggda ytor som finns kvar i centralorten måste hädanefter hanteras klokt och varsamt, löd budskapet.
– Det måste vara slut på rovdriften på dessa fria ytor, tillade han med eftertryck!

Närhet till väljarna
Både Unn Harsem och Stefan Hanna hoppas kunna uppnå bra valresultat främst genom att vara ute i verkligheten och möta människor i deras vardag. Något de båda säger sig göra medvetet och ofta.
– Man måste röra sig bland folk för att få veta vad de tycker och tänker, resonerade Stefan Hanna och Unn Harsem unisont.
// Signerat Peder Strandh, redaktion@luthagsnytt.se


_________________________

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer