Liberalerna höll val-kickoff

(POLITIK / VALÅRET 2018 / LIBERALERNA)         
>>          

Liberalernas Helena Hedman Skoglund och Mohamad Hassan. Foto: UMLN © 2018.


På tisdagsförmiddagen var det Liberalernas tur att bjuda in media för att berätta om sitt valprogram. Kommunalrådet Mohamad Hassan stod tillsammans med kommunalrådskandidaten Helena Hedman Skoglund för presentationen i partiets lokaler på Kungsgatan.

– Det är så mycket vi vill göra för Uppsala, inledde Helena Hedman Skoglund, men för att nå ut med sitt budskap behöver man koncentrera sig kring några få sakfrågor. I vårt fall fokuserar vi nu särskilt på skolan, integrationen och vård och stöd.

Klassisk liberal mark
Bland annat vill Uppsalaliberalerna se större satsningar på lärarna så att dessa ska få rimligare möjligheter att utföra sitt uppdrag. Ett konkret förslag som Liberalerna tog upp var att de nationella proven bör rättas centralt, och inte som nu av lärarna själva.

– Jag är själv lärare och vet vilken press det är att hinna med ordinarie undervisning samtidigt som rättningen av nationella prov måste göras, sa Helena Hedman Skoglund.

Vidare vill L se ett kompetens- och forskningscentrum dit lärare ska kunna vända sig för att få hjälp. Lärarnas möjligheter till fortbildning var en annan punkt som man vill se satsningar på. Elevernas arbetsro togs också upp på mötet och man menade att det finns stora utmaningar i många klassrum att ta tag i idag.
Liberalerna vill verka för att varje elev får det stöd hen behöver. Fler speciallärare, vaktmästare, skolvärdar och sociologer nämndes också.

– Och utbildning måste få ta tid! betonade Helena Hedman Skoglund innan det var dags att byta ämne.

En del av samhället
Integrationen var den andra av tre punkter som betonades denna dag. 

– Språket är nyckeln till att komma in i samhället, sa Mohamad Hassan och berättade om sin egen historia som ensamkommande på 1980-talet. Jag lärde mig till exempel mycket språkligt och om svenska sociala koder genom arbetskamraterna jag hade – och lagkamraterna i fotbollslaget.

”Men man får inte fastna i SFI-träsket” och tog exempel på elever som gått både sex och sju år på SFI.

– Så lång tid på SFI är inte rimligt. Då är det nog andra insatser som behövs istället, som t.ex. att komma ut på en arbetsplats och där lära sig språket naturligt. Och det är också väldigt viktigt för den andra generationens invandrare att de får se sina föräldrar gå i väg till jobbet på morgnarna, fortsatte han. Att man då dessutom bidrar till samhället är nog så väsentligt.

Frihet är så mycket
Trygghet är frihet, så kan man förenklat sammanfatta Liberalernas tredje punkt. Tryggheten på gator och torg, men också i hemmet och på arbetsplatsen. Mohamad Hassan vill markera hårt mot de han kallar för ”moralpoliserna”; människor som direkt eller indirekt försöker påverka, tvinga eller hämma andra i sin omgivning till att leva på ett särskilt sätt.

– När det gäller muslimer och arabisktalande så kan det vara så enkelt som att jag tar debatten med dem, sa han. Jag kan islam och har i det exemplet säkert lättare för att bemöta argument som är rena irrläror. Vi måste markera brett och på skarpen mot dessa moralpoliser!

Han är stolt över att han var med om att starta de s.k. välfärdsjobben, vilka bl.a. resulterade i ett antal trygghetsvärdar som rörde sig på allmänna platser för att skapa just trygghet.

– Det finns en hel del att göra här. Där kan man titta på Landskrona som styrs av Liberalerna. Där har man jobbat målinriktat för att minska otryggheten för invånarna och lyckats, sa Mohamad.

Helena Hedman Skoglund är sedan länge särskilt engagerad i LSS-frågor och partiets krav på att fler LSS-bostäder ska uppföras var något hon tryckte lite extra på.

– Vi måste skapa en långsiktig trygghet för byggaktörer så att de vågar gå in i och satsa på sådana byggprojekt, sa hon. Vi vill bygga bort bostadsbristen för människor som omfattas av LSS. Idag finns det 30-åringar som tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar därför att det inte finns några bostäder att erbjuda dem. Det är inte acceptabelt och vi tänker ändra på det!

// Signerat Peder Strandh, redaktion@luthagsnytt.se
___________________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer