Partnerskap ska få start-ups att växa

(NÄRINGSLIV / EKONOMI)         
>>        
Uppsala kommun har gått in som huvudpartner till Connect Uppsala. Partnerskapet består av ett ekonomiskt stöd som ska ge föreningen bättre möjligheter att utveckla företagandet i Uppsala. Kommunen kommer också att bistå med kontakter och hjälpa till med nätverksbyggande. 

Connect Uppsala är en ideell förening som jobbar för tillväxt i företag i tidiga skeden med hjälp av insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer. Connect jobbar med program och utbildning för att utveckla start-ups och tillväxtbolag samt driver Uppsala Investerarnätverk, ett nätverk för privatpersoner som är intresserade av att investera i tidiga onoterade bolag. Föreningen drivs till stor del med medel från partners – både från den privata och offentliga sektorn. 

– Stödet från Uppsala kommun kommer framför allt att möjliggöra ytterligare fokus på Connects process Språngbrädan där entreprenörer matchas med kompetens och kapital från näringslivet samt vidareutveckling av Uppsala Investerarnätverk. Vi ser fram emot ett givande samarbete med Uppsala kommun där vi tillsammans kan stötta kommunens små och medelstora företag i deras tillväxtresa, säger Sara Ceder, vd på Connect Uppsala.  

Skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb
För Uppsala kommun är partnerskapet en insats för att fler arbetstillfällen ska kunna skapas i kommunen. Fram till 2050 behövs 70 000 nya jobb i Uppsala för att möta den ökande befolkningen, som då kan vara närmare 350 000 invånare. Kommunen stöttar därför ett flertal företagsfrämjande nätverk och organisationer. 

– Uppsala kommun har gått in som partner till Connect Uppsala då vi ser att deras arbete bidrar till företags möjligheter att hitta kapital och investeringar. Connect bidrar också till att lyfta kvinnors företagande och inspirera till entreprenörskap, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör Uppsala kommun.

Företagare möts på Connectdagen
En av grundbultarna i Connects verksamhet är olika event och aktiviteter som inspirerar och informerar om entreprenörskap och investeringar. Den 12 april anordnas Connectdagen, föreningens största event, där entreprenörer, investerare och andra intresserade möts och inspireras av företagare och föreläsare. Kvällen inleds av bland andra näringslivsdirektör Charlotte Skott.
//Signerat Uppsala kommun
______________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck