Ordning och reda på stan’s stadsdelar

(STADSDELSREVISION / JUSTERING / UPPSALA KOMMUN)        
>>           
För första gången sedan 1980-talet justerar kommunen indelningen i stadsdelar inom tätorten Uppsala. Förslaget innebär bland annat att elva nya stadsdelar fastställs, däribland Rosendal, Bärby hage, Slavsta, Bäckslösa och Kapellgärdet.

– Det finns ett stort behov av klargörande av stadsdelars namn och gränser i Uppsala. Det gäller internt inom kommunen, men också för allmänheten, mäklare och media. Stadsdelarnas namn har dessutom en viktig kulturhistorisk dimension och bidrar till orientering och identitet i staden, säger Åsa Nilsson Bjervner, stabschef på Uppsala kommun. (Fortsättning följer nedan)

Uppsalas nuvarande stadsdelsindelning är från 1982. Sedan dess har befolkningen vuxit med nästan 70 000 människor, staden har genomgått stora fysiska förändringar och staden kommer att fortsätta att växa i snabb takt under kommande år. För att möta denna utveckling behöver stadsdelsgränserna i Uppsala löpande uppdateras. Stadsdelarna anpassas därför efter kommunens nyckelkodsområden (NYKO) som uppdateras på årsbasis. NYKO är den indelning som bland annat Statistiska centralbyrån (SCB) använder.

I den uppdaterade stadsdelsindelning som kommunfullmäktige ska besluta om den 23 april har arbete lagts ned på att i möjligaste mån låta stadsdelsgränser reflektera olika områdens skilda karaktärer, bebyggelsemönster och historia.

Nya stadsdelar:

 • Tuna backar norr om Bärbyleden bildar Bärby hage.
 • Kvarngärdet delas i tre delar och bildar Höganäs, Kapellgärdet och Kvarngärdet.
 • Nyby-Nybygård får namnet Nyby. Gränsen mot Gamla Uppsala fastställs.
 • Del av Luthagen från Luthagsesplanaden till Skolgatan ingår i Främre Luthagen Fjärdingen. Slottet och sjukhuset styckas av och utgör egen stadsdel.
 • Slavsta styckas av från Årsta och blir en egen stadsdel.
 • En del av Kungsängen söder om Kungsängsleden och en del av Danmarksbygden väster om riksväg 255 bildar Uppsala kungsäng.
 • Rosendal tillkommer som ny stadsdel.
 • Bäcklösa styckas av från Valsätra.
 • Gamla-Södra Gottsunda styckas av från Gottsunda.
 • Uppsävja-Bergsbrunna bryts ut från Sävja.


Förändrade gränser:

 • Gamla Uppsala blir större och anpassas efter nyckelkodsområdet.
 • Librobäck och Husbyborg slås samman.
 • Luthagen utökas i norr med kvarteren Gimo och Klockaren.
 • Centrum utökas med främre Svartbäcken från Råbyvägen i norr. I öster utökas centrum med de delar av Fålhagen och Kvarngärdet som är av innerstadskaraktär. Däribland Vaksala torg, Kvarnengallerian och Stationsgatan. I söder utökas centrum ned till Strandbogatan enligt nyckelkodsområde.
 • Rickomberga utökas i norr till att inkludera Stabby gärde. Delar av sydöstra Rickomberga övergår till Luthagen enligt nyckelkodsområdesgräns.
 • Berthåga och Hällby slås ihop till Berthåga-Hällby och anpassas efter nyckelkodsområde. Hällby öster om riksväg 55 övergår i Rickomberga.
 • Herrhagen inkluderas i Stenhagen. Gränsen mellan Stenhagen och Berthåga-Hällby justeras enligt nyckelkodsområde.
 • Kvarnbo anpassas efter nyckelkodsområde.
 • Håga anpassas efter nyckelkodsområde.
 • Eriksberg anpassas efter nyckelkodsområde.
 • Sävjas gräns i söder anpassas efter nyckelkodsområde.
 • Norby anpassas efter nyckelkodsområde.
 • Polacksbacken förändras enligt nyckelkodsområde. Inkluderar nu även Studenternas idrottsplats.
 • Gränsen mellan Vårdsätra och Sunnersta anpassas efter nyckelkodsområde.
 • Kuggebo tas in i staden enligt gränsen för nyckelkodsområdet.
 • Nåntuna-Vilan får ett samlingsnamn. Anpassas efter nyckelkodsområde vilket även inkluderar Kuggebo.
 • Ett antal andra gränser har genomgått mindre förändringar för att bättre följa naturliga avskiljare.
  ___________________________________
  // Signerat Uppsala kommun
  ___________________________________

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer