Spontning och pålning vid stadshuset börjar

(CITY / CENTRUM)       
>>          
I nästa vecka börjar arbetet med spontning vid stadshusområdet. Det pågår i fyra veckor och kan innebära störningar, som ljud och vibrationer, vilket kan beröra stora delar av centrala staden under dagtid.
  

Spontningen genomförs från vecka 15 på den östra sidan av stadshusområdet, mot järnvägen, och ska vara klart i mitten av maj. Arbetet är nödvändigt eftersom sponten är en del av det urspårningsskydd som ska byggas mot järnvägsspåret.

– Vi förstår att det kan bli jobbigt framför allt för de boende i närområdet, men även andra som vistas i centrala staden. Tyvärr är det här arbetet helt nödvändigt för att skapa det skydd som behövs för att, om ett tåg skulle spåra ur, hindra att det kör in i stadshuset, säger Carl Ljunggren, projektledare för Stadshus 2020.

I början av juni ska pålning, som är mindre störande, göras inom området. Under förutsättning att arbetet kommer i gång 4–8 juni, pågår pålningen fram till senast 27 juli. Både spontning och pålning, som är störande för omgivningen, pågår dagligen 6.30–18.00. Vissa dagar kan arbeten som inte bedöms vara störande pågå fram till 19.00. Stadshuset ska byggas ut och byggas om för att rymma drygt 1 800 av kommunens 13 000 medarbetare. Huset ska stå klart 2020 och kommunens medarbetare ska kunna flytta in i huset våren 2021.
// Signerat Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer