Företag fick betygsätta kommunens upphandlingar

(NÄRINGSLIVET / UPPSALA KOMMUN)       
>>          
Uppsala kommun vill att det ska vara lätt och smidigt för företag att göra affärer med kommunen. En utvärdering visar nu att näringslivet tycker att kommunen är på rätt väg. Leverantörerna ger kommunens upphandlingar snittbetyget 3,6 på en femgradig skala.

Det är första gången som Uppsala kommun har gjort en så omfattande utvärdering av sina upphandlingar. Syftet med undersökningen är att skapa bättre förutsättningar för både upphandlare och leverantörer. Undersökningens frågeområden handlar om hur man upplever kommunens effektivitet, information, kommunikation, kompetens, tillgänglighet, bemötande samt helhetsintrycket. Bäst betyg ges för effektivitet samt tillgänglighet och bemötande.

– Jag är nöjd med resultatet, men vi ska bli ännu bättre. Vi ska fortsätta att förenkla och förtydliga våra upphandlingsunderlag och vi ska öka dialogen med näringslivet. Det ska vara intressant att göra affärer med Uppsala kommun, säger Susanne Afzelius, inköpschef.

Kommunen har även lyssnat på näringslivet inför det beslut om nya riktlinjer för upphandling och inköp som kommunfullmäktige fattade 26 mars. Remissyttrandet från Svenskt Näringsliv och Handelskammaren i Uppsala ledde till att riktlinjerna omarbetades bland annat till att omfatta inte bara de kommunala förvaltningarna utan även alla kommunala bolag.

– Vi behöver flera företag som vill leverera varor och tjänster till oss och som vill vara med och fortsätta utveckla Uppsala. Det arbete som upphandlingsenheten har påbörjat är viktigt för att bygga framtida goda affärsrelationer och stärka företagsklimatet i kommunen, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör.

Fakta om undersökningen
I undersökningen tillfrågades alla leverantörer som har lämnat anbud till kommunen under perioden 1 januari–31 september 2017. 108 av 244 tillfrågade personer har svarat.
Snittbetyget för dem som har tilldelats kontrakt var 3,9 medan de som inte har fått tilldelning gav snittbetyget 3,15.

För den som närmare vill läsa på om detta kan länken KF 8. Policy och riktlinjer för upphandling och inköp på kommunens hemsida vara värd ett besök.
// Signerat Uppsala kommun
_______________________

 

 

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”