Fördjupad utredning om nytt konstmuseum

(KULTUR / KONST)      
>>      
Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun föreslår att Uppsala konstmuseum fortsätter att utveckla sin verksamhet. En fördjupad utredning ska ge svar på vilket förslag som är mest lämpat för den utökade konstmuseiverksamheten. Både kvarteret Hugin och Ångkvarn lyfts fram som populära alternativ till lokalisering.

Förstudien innehåller fyra förslag till nya tänkbara lokaliseringar av ett utvecklat konstmuseum och ett förslag framtaget på initiativ från Statens Fastighetsverk till ombyggnad och expansion av Uppsala slott. Studien förordar att en fördjupad utredning görs av två av de nya förslagen: kvarteret Hugin och kvarteret Ångkvarn samt Uppsala slott. Uppsala slott är en angelägenhet för kommunens identitet och staden som besöksmål. Utveckling av Uppsala slott och dess omgivande miljö bör därför utredas särskilt. De två övriga förslagen i förstudien är Svandammshallarna i Stadsträdgården och tomten i Boländerna där Söderbergska huset ligger.

Förslagen har presenterats för allmänheten som också har haft möjlighet att komma med synpunkter. Majoriteten av de inkomna synpunkterna är positiva till att utveckla och utöka konstmuseets verksamhet. Både kvarteret Hugin och Ångkvarn är populära alternativ till lokalisering.
Kulturnämnden ställer sig bakom utredningens förslag och föreslår kommunstyrelsen att tillsätta en fördjupad utredning. Den ska ge svar på vilket av förslagen som är mest lämpat för den utökade konstmuseiverksamheten som beskrivs i förstudien och de krav som ställs på yta, tillgänglighet, arbetsmiljö, arkitektonisk utformning och övriga dimensioner presenterade i förstudien.

– Konst och kultur spelar en viktig roll när Uppsala växer. Kulturnämnden välkomnar förslagen i den genomförda förstudien och vill nu fördjupa analysen av några av förslagen. Nu tar vi nästa steg för att stärka konstens ställning i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

En utökad konstmuseiverksamhet ökar Uppsalas attraktivitet och möter framtidens behov i en växande kommun. Förutsättningen för detta är utökade och bättre anpassade lokaler.


Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall