Snälla uppsalatrafikanter 2.0

(TRAFIK / LAGAR, REGLER OCH SUNT FÖRNUFT)     
>>      
Uppsala kommuns kampanj ”TrafiQ”
 vill att fler ska fundera över sitt eget och andras trafikbeteende. Inte minst bilister som är den trafikantgrupp som orsakar flest allvarliga olyckor. Målet är att med hjälp av ökade kunskaper om trafikregler och att visa hänsyn skapa en tryggare och snällare trafikmiljö. Mellan 19 mars och 6 april kan Uppsalabor tycka till om otydliga trafiksituationer som kan skapa problem.

Kampanjen TrafiQ startade i höstas då kommunen med hjälp av bland annat ett frågeformulär och VR-filmer ville få Uppsalaborna att fundera över sitt eget beteende i trafiken. Nu startar del 2, med fokus på andras trafikbeteenden. Var sker det överträdelser och var finns det brist på hänsynstagande mot andra trafikanter? Det underlag som tas fram med hjälp av den digitala dialogen ska ligga till grund för kommunikation på plats där överträdelserna sker.

– Alla behöver visa mer hänsyn i trafiken. Med TrafiQ kan kunskaperna om trafikregler öka hos både cyklister, gående och motortrafikanter, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för trafik, klimat och miljö.

Från den 19 mars kan alla som vill med hjälp av en karta peka ut var det finns otydliga trafiksituationer som skapar problem, till exempel att högerregeln inte följs, cyklister som cyklar på trottoaren och trafikanter som inte ger tecken. Steg två blir att sätta ut dekaler på marken, på ett urval av de ställen där Uppsalaborna tycker att det behövs, för att göra trafikanter uppmärksamma på vilka regler som gäller på just den platsen.

För att förstå vilken typ av olyckor som är mest vanliga och varför de sker har kommunen analyserat sin egen och nationell olycksstatistik. 2015 genomförde kommunen en enkätundersökning där man bland annat frågade vilka trafikförseelser och felageranden i trafiken som upplevs som vanliga och farliga av Uppsalas trafikanter. Sammantaget har det gett en god bild av vilken kunskap som trafikanter behöver för att minska antalet rutinfel, misstag och medvetna felhandlingar.

– Jag hoppas att många tar chansen att hjälpa oss att förbättra trafiksituationen i Uppsala. Vi behöver alla bli bättre på att visa varandra hänsyn i det växande Uppsala där vi blir allt fler som vistas i trafiken, säger Maria Gardfjell.

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer