Kommunen träffar experterna på barn- och ungdomsfrågor >>

(BARN OCH UNGDOM)    
—    
Uppsala kommun medverkar 12–13 mars i ungdomsforumet we _change på Uppsala Konsert & Kongress. Elva politiker, tio tjänstepersoner och representanter för Barnombudet i Uppsala län möter under två dagar 750 ungdomar för att lyssna på och diskutera om hur kommunens arbete kan förändras för att bättre ta tillvara barn och ungdomars perspektiv.

We_change blir för Uppsala kommun i år startpunkten för kommunens arbete med att ta fram ett nytt barn- och ungdomsprogram och en handlingsplan. Arbetet fortsätter under 2018 i expertpaneler som barn och ungdomar bjuds in till. Programmet ska bland annat handla om hur unga kan få större inflytande över sitt liv i Uppsala. Det ska beslutas av kommunfullmäktige i början av 2019.

– Vi behöver hitta vägar för att samtala med ungdomar inför de beslut vi ska fatta. En viktig fråga för mig att samtala kring är hur vi ska jobba tillsammans för att höja kunskapsresultaten så att alla Uppsalas gymnasieelever tar studenten, säger Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor.

Under we_change kommer 100 ungdomar tillsammans med kommunpolitiker, tjänstepersoner och representanter från Barnombudet i Uppsala län att samtala om hur kommunen tar sig an frågor som handlar om trygghet, hälsa och välmående, utbildning och arbete, klimat och miljö samt framtidens boende.

– We_change ger mig som politiker en unik möjlighet att lyssna till och samtala med ungdomar. Vi behöver fler ungas engagemang och delaktighet för att utveckla Uppsala och vi behöver bli bättre på att föra dialog med unga invånare. Jag hoppas att vi under we_change kan få många nya idéer och förslag, säger Ilona Szatmari-Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor, jämställdhet och fritidsfrågor för barn och unga.
_____________________

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga